Skip to main content

Läkemedelsverket bedömer att utbytbarhet för receptfria läkemedel inte bör införas

Pressmeddelande   •   Okt 16, 2012 14:58 CEST

Läkemedelsverket har till regeringen redovisat uppdraget att utreda möjligheten att skapa utbytbarhetslistor för receptfria läkemedel. Verket rekommenderar inte att ett utbytbarhetsbegrepp införs för användning i egenvård, då dagens utbytbarhetssystem för förskrivna läkemedel utgår från att en individuellt anpassad läkemedelsordination finns och begreppet därför inte bedöms vara lämpligt i egenvård.

Uppdraget till Läkemedelsverket var att utreda om utbyteslistor bör införas för receptfria läkemedel för att underlätta för konsumenten att göra ett informerat val vid köp av receptfria läkemedel.

Läkemedelsverket har analyserat flera tänkbara möjligheter kring utbytbarhet för receptfria läkemedel, som att inkludera samtliga receptfria läkemedel i befintligt utbytbarhetssystem, att införa ett nytt utbytbarhetssystem för receptfria läkemedel och att skapa listor över läkemedel med samma aktiva innehåll. Läkemedelsverket bedömer att dessa alternativ riskerar att bli missvisande för konsumenten och rekommenderar därför inte att detta införs.

Läkemedelsverket bedömer däremot att ett informationsbehov om receptfria läkemedel till allmänheten finns, där flera berörda parter har ett ansvar. Information om receptfria läkemedel finns redan idag tillgänglig och sökbar på Läkemedelsverkets webbplats, men kan behöva en bättre anpassning till allmänhetens behov.

Relaterad information

 Regeringsuppdrag - utbytbarhet receptfria läkemedel 

Kontakta oss

Anders Carlsten
direktör användning
018-16 77 64

Anna Dahlin
Apotekare, utredare
018-16 77 25

Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Myndigheten ansvarar också för tillsyn av medicintekniska produkter samt kosmetiska och hygieniska produkter. Läs mer om oss på www.lakemedelsverket.se.