Skip to main content

Läkemedelsverket flyttar till nybyggda lokaler i Uppsala Science Park

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2003 10:50 CET

Måndagen den 3 november påbörjar Läkemedelsverket flytten från Husargatan 8 till Uppsala Science Park. Inflyttningen kommer att pågå successivt fram till och med december månad.

Flytten till nya lokaler är nödvändig p.g.a. att vi har vuxit ur våra nuvarande lokaler som inte längre är ändamålsenliga. Orsaken till detta ligger i en påtaglig ökning av Läkemedelsverkets uppdrag, med tillhörande ökning av antalet anställda. Uppdragen gäller såväl kontroll och godkännande av svenska produkter inom läkemedel, naturläkemedel och medicinteknik, som allt fler åtaganden inom EU-samarbetet.

– Flytten till Uppsala Science Park är ett naturligt steg i Läkemedelsverkets anpassning till de nya behov som verkets starka position internationellt för med sig, säger Gunnar Alvan, generaldirektör för Läkemedelsverket.

Läkemedelsverket behåller sitt gamla telefonnummer och tidigare postadress. Ny besöksadress blir Dag Hammarskjölds väg 42.

För ytterligare information, välkommen att kontakta:

Karin Ljudén
Informationschef
018-17 48 89

Anders Broström
Administrativ chef
018-17 46 93