Skip to main content

Läkemedelsverket positiva till Inspektionen för vård och omsorg

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2012 15:17 CEST

Läkemedelsverket har idag till regeringen lämnat ett yttrande över remissen ”Inspektionen för vård och omsorg – en ny effektiv tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst” (Ds 2012:20). Verket är överlag positiva till förslaget och välkomnar bland annat ett tydligare tillsynsuppdrag för myndigheterna samt tydligare riktlinjer för samverkan.

Läkemedelsverket ser övervägande fördelar med förslaget att inrätta Inspektionen för vård och omsorg. Läkemedelsverket konstaterar att verket och den nya inspektionsmyndigheten behöver ha en proaktiv relation och utveckla samarbetet över myndighetsgränserna. 

Läkemedelsverket instämmer i att det är för långtgående att låta tillsynen över bland annat apoteksverksamhet, läkemedelsindustri och angränsande frågor, som Läkemedelsverket ansvarar för idag, ingå i den föreslagna tillsynsmyndigheten. 

Relaterad information

 Yttrande över remissen Inspektionen för vård och omsorg (Ds 2012:20)

Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Myndigheten ansvarar också för tillsyn av medicintekniska produkter samt kosmetiska och hygieniska produkter. Läs mer om oss på www.lakemedelsverket.se.