Skip to main content

Läkemedelsverket publicerar preliminär lista på receptfria läkemedel

Pressmeddelande   •   Jul 06, 2009 10:03 CEST

Som en del i apoteksmarknadsomregleringen har riksdagen beslutat att från och med den 1 november i år tillåta försäljning av vissa receptfria läkemedel utanför apoteken. Läkemedelsverket har fått uppdraget att fatta beslut om vilka receptfria läkemedel som uppfyller kraven för detta. För att underlätta för tillverkare och partihandlare, i samband med omregleringen, publicerar Läkemedelsverket idag en preliminär lista på receptfria läkemedel som kan få säljas utanför apoteken.

Då Läkemedelsverket tagit ställning till vilka receptfria läkemedel som får säljas utanför apoteken har man utgått från följande kriterier som tidigare fastslagits av riksdagen:

a) läkemedlet är lämpligt för egenvård,
b) allvarliga biverkningar är sällsynta vid användning av läkemedlet,
c) det är lämpligt med hänsyn till patientsäkerheten och skyddet för folkhälsan. 

Mer information om bedömningskriterierna finns i dokumentet "Bakgrund och bedömningskriterier - receptfria läkemedel utanför apotek".

Läkemedelsverkets preliminära lista omfattar samtliga fria läkemedel, dvs. de receptfria läkemedel som kan få säljas utanför apotek. Marknadens efterfrågan kan dock komma att avgöra vilka receptfria läkemedel som i praktiken säljs utanför apotek. Det sortiment som blir tillgängligt kommer därför, med undantag för ett begränsat antal stora butiker, att i praktiken vara betydligt mer begränsat.

Läkemedelsverket vill betona att den nu publicerade listan är preliminär och att beslut kan fattas först den 1 november 2009. Viktigare ändringar i listan kommer att publiceras fortlöpande.

Receptfria läkemedel utanför apotek

Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Läs mer om oss på www.lakemedelsverket.se