Skip to main content

Läkemedelsverket vill att fler rapporterar biverkningar

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2016 06:05 CEST

Kunskapen om läkemedelsbiverkningar behöver följas upp också efter ett godkännande, dvs då läkemedlet finns tillgängligt för patienter, då det kan finnas biverkningar som annars inte uppmärksammas. Läkemedelsverket inleder i höst en kampanj för att få allmänheten att rapportera in misstänkta biverkningar av läkemedel.

Under 2015 registrerade Läkemedelsverket drygt 8 000 biverkningsrapporter för humanläkemedel samt ca 500 rapporter för veterinärläkemedel.

– Rapporteringen ökar, men vi vet att det finns ett stort mörkertal. Genom rapporterna får vi signaler om tidigare okända misstänkta biverkningar liksom även större kunskap om redan kända biverkningar. I rapporteringen från konsumenter och patienter finns ett särskilt intresse för rapporter avseende receptfria läkemedel, säger Kerstin Jansson, chef för läkemedelssäkerhet på Läkemedelsverket.

En bra biverkningsrapportering är ett viktigt verktyg i signalspaningen för att fortlöpande bevaka att nyttan med läkemedlet är större än riskerna. Signaler om biverkningar som efter utredningar bekräftats, kan leda till att Läkemedelsverket och/eller den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) vidtar åtgärder, till exempel:

  • uppdaterar produktinformationen
  • startar särskilda utredningar om risker
  • begränsar användningen
  • omprövar godkännandet

Biverkningsrapporteringen avser alla läkemedel inkluderande även naturläkemedel, växtbaserade läkemedel, vissa utvärtes läkemedel och veterinärläkemedel.

För att nå ut till allmänheten och sprida informationen kommer bland annat animerade kortfilmer spridas via sociala medier, i egna kanaler samt visas i sjukvårdens väntrum.

– Det är enkelt att biverkningsrapportera. Med hjälp av filmerna vill vi visa hur man gör om man vill rapportera att man drabbats av en misstänkt biverkning. Rapporteringen är en viktig del av säkerhetsarbetet kring godkända och marknadsförda läkemedel, säger Kerstin Jansson.

Här kan du se filmerna:

Animerad film bilverkningsrapportera 1 (Youtube)

Animerad film biverkningsrapportera 2 (Youtube)

Relaterad information

Här kan konsument och sjukvårdspersonal registrera sin biverkningsrapport

e-tjänst konsumenter

e-tjänst sjukvårdspersonal

Mer om biverkningsrapportering

Kontakta oss

Läkemedelsverket
018-17 46 00

Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Myndigheten ansvarar också för tillsyn av medicintekniska produkter, tatueringsfärger samt kosmetiska och hygieniska produkter. Läs mer om oss på www.lakemedelsverket.se.