Skip to main content

Lagerberedningen Adrenalin APL ersätts av godkänt läkemedel i APL:s akutaskar

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2015 08:40 CET

Apotek Produktion & Laboratorier AB:s (APL:s) rikslicens för lagerberedningen Adrenalin APL har återkallats. Detta innebär att godkänt läkemedel ersätter lagerberedningen i APL:s akutaskar.

Ansökan om rikslicens ska göras för lagerberedningar som tillverkas i en mängd som överstiger 1000 förpackningar om året eller på begäran av Läkemedelsverket. Rikslicens kan beviljas om lagerberedningen är av god kvalitet, ändamålsenlig och inte kan ersättas av befintliga godkända läkemedel eller läkemedel tillgängliga via licens.

I februari 2011 beviljade Läkemedelsverket APL:s ansökan om rikslicens för lagerberedningen Adrenalin APL 0,1 mg/ml injektionsvätska. Beslutet var villkorat på så sätt att rikslicensen endast gällde för tillverkning av lagerberedningen för användning i APL:s så kallade akutaskar, till dess att ett godkänt läkemedel med adekvat hållbarhetstid fanns tillgängligt i Sverige eller högst 5 år.

Under 2014 godkändes läkemedlet Adrenalin Martindale Pharma 0,1 mg/ml injektionsvätska i Sverige. Läkemedelsverket har bedömt att Adrenalin Martindale Pharma kan ersätta lagerberedningen Adrenalin APL för användning i APL:s akutaskar. Mot denna bakgrund har Läkemedelsverket återkallat rikslicensen för Adrenalin APL. Återkallelsen gäller från och med den 1 januari 2016.

Vid eventuella frågor, vänligen kontakta licensgruppen@mpa.se.

Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Myndigheten ansvarar också för tillsyn av medicintekniska produkter samt kosmetiska och hygieniska produkter. Läs mer om oss på www.lakemedelsverket.se.