Skip to main content

Marknadsföringstillståndet återkallas för flera generiska läkemedel på grund av bristfälliga studier

Pressmeddelande   •   Jan 23, 2015 14:16 CET

Inom det europeiska läkemedelssamarbetet inleddes i september 2014 en utredning sedan en inspektion vid företaget GVK Biosciences i Hyderabad i Indien funnit att vissa data manipulerats i studier som utförts vid laboratoriet. Uppskattningsvis har företaget utfört studier för ett hundratal generika (kopior av originalläkemedel). Läkemedelsverket deltog i EU-utredningen som nu slutförts.

EMAs vetenskapliga kommitté CHMP har granskat alla de läkemedel inom EU, där godkännandet baserats på data från studier utförda av GVK Biosciences. Granskningen omfattade över 1000 olika beredningsformer och styrkor av generiska läkemedel. En del läkemedel hade tillräckliga data från andra studier och berörs inte. CHMP konstaterar att det inte finns bevis för att något av de aktuella läkemedlen kan orsaka skada eller sakna effekt men rekommenderar att marknadsföringstillståndet tillfälligt återkallas för de läkemedel som saknar stödjande data från andra källor om andra behandlingsalternativ finns tillgängliga.

Läkemedelsverket har för avsikt att tillsvidare återkalla marknadsföringstillståndet för de berörda läkemedel som är godkända i Sverige för att ge företagen en möjlighet att presentera kompletterande data. Inget av dessa läkemedel bedöms som kritiska för patienter eftersom andra likvärdiga läkemedel med samma aktiva substans finns tillgängliga. Läkemedelsverket informerar nu de berörda läkemedelsföretagen samt apotekskedjorna. Det formella beslutet om att tillsvidare återkalla marknadsföringstillstånden i Sverige förväntas träda i kraft under februari månad.

Marknadsföringstillståndet återkallas tillsvidare för följande läkemedelsprodukter i Sverige:

 • Alendronat Accord Veckotablett, tablett; 70 mg
 • Alendronat Ranbaxy Veckotablett, tablett; 70 mg
 • Clindamycin Alternova, kapsel, hård; 150 mg
 • Donepezil Mylan, munsönderfallande tablett; 5 mg, 10 mg
 • Donezil, munsönderfallande tablett; 5 mg, 10 mg
 • Eletriptan Mylan, filmdragerad tablett; 20 mg, 40 mg
 • Entakapon STADA, filmdragerad tablett; 200 mg
 • Esomeprazol Mylan, enterokapsel, hård; 20 mg, 40 mg
 • Fluconazol Bluefish, kapsel, hård; 50 mg, 150 mg, 200 mg
 • Repaglinid Mylan, tablett; 0.5 mg, 1 mg, 2 mg
 • Rizatriptan Mylan, munsönderfallande tablett; 10 mg
 • Valsartan Orion, filmdragerad tablett; 80 mg, 160 mg, 320 mg

- - - - - -
Uppdaterad 2015-01-26: Anastrella, Nefoxef, Valsartan Orion 40 mg, Venlafaxin Bluefish och Venlafaxin Ranbaxy som fanns med i listan som publicerades 2015-01-23 omfattas inte av EMA:s rekommendation. De tillståndinnehavare som berörs av beslutet informeras skriftligen.

- - - - - -

Information till patienter som behandlas med något av ovanstående läkemedel:

Det finns ingen anledning att avbryta pågående behandling. Vid nästa expedieringstillfälle på apoteket sker byte till ett annat läkemedel med samma aktiva substans.

Relaterad information

GVK Biosciences: EMA recommends suspending medicines over flawed studies (2015-01-23)

EMA inleder granskning av kvaliteten på studier utförda vid GVK Biosciences i Hyderabad, Indien (2014-10-03)

Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Myndigheten ansvarar också för tillsyn av medicintekniska produkter samt kosmetiska och hygieniska produkter. Läs mer om oss på www.lakemedelsverket.se.