Skip to main content

Möt Läkemedelsverket på Apoteksmässan 8-9 september

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2010 13:05 CEST

På Apoteksmässan i Kista den 8-9 september har du möjlighet att träffa Läkemedelsverket för att lära dig mer om apoteksmarknaden och ställa frågor. Läkemedelsverket håller i fem spännande seminarier där du kan höra myndighetens experter berätta om förfalskade läkemedel, läkemedelsreklam, läkemedel i butik och apotek samt reglerna för olika typer av produkter.

Onsdag 8 september 09.30-10.30:

Piller, plåster, puder och allt annat – en översikt
Barbro Gerdén, Gert W. Bruse och Kerstin Kahlén
Det finns idag en hel flora av produkter som har medicinsk, hälsomässig, hygienisk eller estetisk verkan. Läkemedel, medicintekniska produkter samt kosmetiska och hygieniska produkter ligger inom verkets ansvarsområde. Seminariet ger en bild av principerna för klassificering och en beskrivning av regelverken för de olika produkterna.

Torsdag 9 september 10.30-11.15:

Förfalskade läkemedel ‐ ett hot mot folkhälsan
Eva Flodman Engblom
Den globala handeln med förfalskade läkemedel beräknas uppgå till 525 miljarder kronor enbart år 2010. Med fler aktörer på marknaden ökar riskerna för att förfalskade preparat tar sig in i det legala apotekssystemet.

Torsdag 9 september 10.45-11.30:

Apoteksmarknaden – regler, följsamhet och verklighet
Anna Beckman Gyllenstrand
Hur ser nuläget ut på apoteksmarknaden? – antal aktörer, tillsyn, tillstånd, regelverk, brister, positiva och negativa exempel osv.

Torsdag 9 september 12.15-13.00:

Receptfritt i butik – en nulägesbeskrivning
Katarina Fors
Sedan den 1 november 2009 får vissa receptfria läkemedel säljas på andra ställen än apotek. Antalet anmälda försäljningsställen uppgår nu till ca 6500, vilket är en fördubbling jämfört med när endast nikotinläkemedel fick säljas. Här presenteras vilka regler som gäller samt Läkemedelsverkets uppfattning om hur det verkar fungera i praktiken.

Torsdag 9 september 14.45–15.30:

Vad får man säga om läkemedel?
Ragnhild Johansson
Information och marknadsföring av läkemedel omfattas av en rad regler som bland annat styr skyltning, annonsering och kunderbjudanden.

Relaterad information

www.apoteksmassan.se

Kontakta oss

Mårten Forrest
Kommunikation & omvärld
0733-46 83 87, 018-17 48 15

Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Myndigheten ansvarar också för tillsyn av medicintekniska produkter och kosmetiska och hygieniska produkter. Läs mer om oss på www.lakemedelsverket.se