Skip to main content

Möt Läkemedelsverket på Apoteksmässan i Kista

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2012 14:14 CEST

På Apoteksmässan i Kista den 5-6 september har du möjlighet att lära dig mer om till exempel ungdomars syn på läkemedel, olagliga läkemedel, kommande regler för kosmetika samt ställa frågor direkt till våra experter.

Läkemedelsverket deltar i åtta seminarier där du kan höra myndighetens experter berätta om bland annat förfalskade läkemedel, läkemedelsreklam, produkter för självdiagnostik samt reglerna för olika typer av produkter.

Det finns också möjlighet att träffa oss i monter K:18 under de två dagarna och ställa frågor, diskutera aktuella frågor och följa upp funderingar från våra seminarier.

Våra seminarier

Ungdomar, risker och olagliga läkemedel

Ungdomsbarometern har under 2011 på uppdrag av Läkemedelsverket genomfört en stor undersökning av ungdomar i åldrarna 15-24 kring attityder och beteenden kopplat till läkemedel och hälsoprodukter. Ta del av resultaten samt nya jämförande data som omfattar personer i åldrarna 25-65 år.
Peder Gunnarsson och Ulrik Simonsson, Ungdomsbarometern
Sal: M2
Onsdag 13.00–13.45

Nyheter och erfarenheter från apoteksmarknaden

Läkemedelsverket ansvarar för tillståndsgivning och tillsyn av apoteksmarknaden. Här presenterar de en aktuell bild över hur marknaden ser ut och fungerar idag samt hur tillsynen går till och aktuella fynd som gjorts.
Annika Weréen, Inspektionsenheten, Läkemedelsverket
Sal: M1
Onsdag 14.15–15.00

Biverkningsrapportering av läkemedel

Biverkningsrapporter är en av de viktigaste källorna till information om nya, okända biverkningar.  I juli 2012 ändrades lagstiftningen för säkerhetsövervakning av läkemedel inom EU som bland annat medför ändrade rutiner för rapportering av biverkningar från patienter, apotekspersonal och hälso- och sjukvården.
Faranak Azarbayjani Apotekare, docent, Läkemedelsverket
Sal: M2
Onsdag 15.30–16.15
 

Så jobbar LV och TLV med utbytbara läkemedel och periodens vara

Apoteken har till uppgift att byta ut receptbelagda läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet när det finns billigare, medicinskt likvärdiga läkemedel. Läkemedelsverkets och TLV informerar i ett gemensamt seminarium om myndigheternas roller, regler och om sambanden med andra aktörer i den svenska utbytesmodellen.
Anna Hillgren, Läkemedelsverket och Åsa Tormod, generikasamordnare, Apoteksavdelningen, TLV
Sal: M2
Torsdag 11.00–11.45

Treo till gravida? Losec mot diarré?

Läkemedelsverket tar tempen på rekommendationer och frågor;
 - Allmänhetens frågor till Läkemedelsupplysningen, 1177 och Medstop.
 - Vad händer i kundmötet på apotek och andra butiker
Cecilia Bernsten, Sahra Barzi, Läkemedelsverket
Sal: M1
Torsdag 11.00–11.45 

Ipren mot magkatarren, Alvedon mot röksuget och en Panodil att sova på?

Hur använder ungdomar receptfria smärtstillande läkemedel och varför? Presentation av resultat från studier inom ramen för ”OTC-projektet” – en del av Läkemedelsverkets uppföljningsarbete efter apoteksmarknadsomregleringen.
Malin Johansson, apotekare, Läkemedelsverket
Sal: M1
Torsdag 13.00–13.30

Aktuellt på kosmetikaområdet

Under 2013 träder en ny europeisk lagstiftning för kosmetika ikraft som ytterligare ska säkerställa hälsoskydd och konsumentinformation. Seminariet tar upp förändringar med anledning av den nya lagstiftningen med fokus på märkningskrav på produkter. Seminariet tar även upp vad man vet om solskyddsprodukter i nuläget samt vad får man säga om kosmetika i reklamen.
Kerstin Kahlén, apotekare, Tomas Byström, kemist, Lena Nohrstedt, ekotoxikolog, Läkemedelsverket
Sal: M2
Torsdag 14.15–15.00

Olagliga läkemedel

Olagliga läkemedel kan vara förfalskade läkemedel eller andra produkter som klassificeras som läkemedel, men som inte är godkända för försäljning. Att köpa läkemedel via andra kanaler än godkända apotek och försäljningsställen medför stora hälsorisker då utbudet av olagliga läkemedel är stort. Det är omöjligt för en konsument att avgöra vad man egentligen får och vad medicinerna innehåller. På seminariet presenteras en rad aktuella exempel på olagliga och riskabla produkter som konsumenter kan komma i kontakt med.
Maria Gustafsson, apotekare, Läkemedelsverket
Sal: M2
Torsdag 15.15–16.00

Relaterad information

 Apoteksmässan 

Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Myndigheten ansvarar också för tillsyn av medicintekniska produkter samt kosmetiska och hygieniska produkter. Läs mer om oss på www.lakemedelsverket.se.