Skip to main content

Nationell rekommendation om antibiotikaprofylax i tandvården

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2012 13:04 CEST

Tandläkarnas förskrivning av antibiotika har ökat på senare år. Men nyttan av att ge antibiotika i förebyggande syfte vid tandbehandlingar är inte klarlagd. Istället är god munhygien grunden för all tandvård och kan bidra till lägre användning av antibiotika och minskad risk för infektioner hos riskpatienter. Nu rekommenderas en mer begränsad användning av antibiotikaprofylax i tandvården.

Syftet med antibiotikaprofylax i tandvården är dels att förhindra lokala infektioner efter ingrepp, dels att förhindra allvarliga infektioner hos riskpatienter. De flesta individer behöver inte antibiotikaprofylax i samband med tandbehandling. Antibiotika ska bara ges i förebyggande syfte när nytta har visats eller när samsyn råder om en sådan användning.

Läkemedelsverket och Smittskyddsinstitutet har fått i uppdrag av regeringen att samverka om behandlingsrekommendationer för infektioner i tandvården. De nya rekommendationerna har tagits fram tillsammans med nationella medicinska och odontologiska experter.

Sammanfattning av rekommendationerna:

  • God egenvård - och vid behov regelbundna professionella tandrengöringar av tandläkare/tandhygienist - är av avgörande betydelse för att minska risken för lokala infektioner och infektioner som sprids via blodet hos riskpatienter.
  • Infektionssanering i munhålan ska utföras inför medicinska ingrepp och behandlingar som medför kraftigt ökad risk för lokala infektioner och infektioner som sprids via blodet.
  • Antibiotikaprofylax inom tandvården bör inskränkas till ett fåtal situationer och rekommenderas endast till definierade riskpatienter, väsentligen de med gravt nedsatt infektionsförsvar och vid ett fåtal odontologiska ingrepp.
  • Det är den sammanvägda bedömningen av patientens samtliga odontologiska och medicinska riskfaktorer som är avgörande för om antibiotikaprofylax är nödvändig eller inte.  

Relaterad information

 Rekommendation för antibiotikaprofylax i tandvården

Kontakta oss

Johan Blomgren
övertandläkare
Västra Götalandsregionen
031- 343 48 42

Charlotta Edlund
Terapiområdesansvarig, senior expert
Läkemedelsverket
018-17 48 39

Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Myndigheten ansvarar också för tillsyn av medicintekniska produkter samt kosmetiska och hygieniska produkter. Läs mer om oss på www.lakemedelsverket.se.