Skip to main content

Nio nya ämnen narkotikaklassas

Pressmeddelande   •   Aug 11, 2015 14:31 CEST

Regeringen har beslutat att nio nya ämnen narkotikaklassas den 18 augusti.

På förslag av Folkhälsomyndigheten har regeringen beslutat att nio nya ämnen klassas som narkotika från och med den 18 augusti 2015 (SFS 2015:526).

Klassningen gäller följande ämnen:

  • de centralstimulerande ämnena 3-fluorofenmetrazin (3-FPM), isopropylfenidat och metylnaftidat (HDMP-28)
  • hallucinogenen 25I-NBOH
  • de smärtstillande ämnena acetylfentanyl, butyrfentanyl och ocfentanyl

samt

  • de lugnande ämnena klonazolam och deskloretizolam.

Inget av de nya ämnena används för medicinska ändamål och tas därför in i Läkemedelsverkets förteckning I över narkotika (se HSLF-FS 2015:12).

Från den 18 augusti krävs tillstånd från Läkemedelsverket för att föra in eller ut ämnena. Även för tillverkning, handel eller innehav, med de undantag som finns i lagen om kontroll av narkotika, krävs tillstånd.

Relaterad information

SFS 2015:526

HSLF-FS 2015:12

Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Myndigheten ansvarar också för tillsyn av medicintekniska produkter samt kosmetiska och hygieniska produkter. Läs mer om oss på www.lakemedelsverket.se.