Skip to main content

Nu finns information om barn och unga på Kunskapsguiden

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2016 11:48 CET

På Kunskapsguiden.se finns nu en flik med samlad information om barn och unga. Där kan du läsa om Läkemedel till barn och hitta myndigheternas kunskapsstöd för behandling av barn med läkemedel. Exempel är Behandling av barn i samband med smärtsamma procedurer i hälso- och sjukvård och Neonatal sepsis.

Kunskapsguiden.se ges ut av Socialstyrelsen i samverkan med Läkemedelsverket och ett flertal andra myndigheter. Syftet är att samla och förmedla uppdaterad och aktuell kunskap för alla som arbetar med hälsa, vård och omsorg.

I dag finns information samlad om evidensbaserad praktik, psykisk ohälsa, äldre, missbruk och beroende samt barn och unga. Förutom rekommendationer och andra rapporter finns här även webbutbildningar och information för att underlätta tillämpningen av bästa tillgängliga kunskap i verksamheten.

Kunskapsguiden är utgiven av Socialstyrelsen i samverkan med:

  • Folkhälsomyndigheten
  • Forte
  • Läkemedelsverket
  • Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU
  • Sveriges Kommuner och Landsting, SKL
  • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV


Relaterad information

Kunskapsguiden

Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Myndigheten ansvarar också för tillsyn av medicintekniska produkter samt kosmetiska och hygieniska produkter. Läs mer om oss på www.lakemedelsverket.se.