Skip to main content

Ny avgiftsförordning beslutad av regeringen

Pressmeddelande   •   Nov 26, 2010 16:25 CET

Regeringen har beslutat om en ny avgiftsförordning för Läkemedelsverket. Avgifterna höjs den 1 januari 2011 med i genomsnitt 4,9% och har justerats för att ge bättre kostnadstäckning för respektive ärendetyp.

Den nya förordningen träder i kraft den 1 januari 2011 och innebär att Läkemedelsverkets avgiftsnivåer anpassas till de faktiska kostnaderna för arbetet med respektive ärendetyp. Avgifterna höjs i genomsnitt med i 4,9 procent.

- Resultatet är en avgiftsförordning som är tydlig, överskådlig och mer lättläst än tidigare, säger generaldirektör Christina Åkerman. Avgiftsnivåerna ger oss nu bättre kostnadstäckning för varje ärende.

Arbetet med förslag till ny avgiftsförordning har pågått under drygt ett år i dialog med socialdepartementet, finansdepartementet och ett flertal branschorganisationer. 

Relaterad information


Förordning (2010:1167) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel

Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Myndigheten ansvarar också för tillsyn av medicintekniska produkter och kosmetiska och hygieniska produkter. Läs mer om oss på www.lakemedelsverket.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera