Skip to main content

Ny rapport om Läkemedelssäkerhet

Pressmeddelande   •   Maj 08, 2014 08:00 CEST

Läkemedelsanvändning är förenat med både nytta och risk.
Rapporten Läkemedelssäkerhet 2013 ska bidra till att öka kunskapen om
läkemedelssäkerhet, främja aktiviteter kring läkemedelssäkerhet och motivera
till rapportering av läkemedelrelaterade händelser.

Läkemedelsverket fick i december 2013 regeringens uppdrag att utveckla en
årlig rapportering om läkemedelssäkerhet. En första rapport har nu tagits fram
som ska bidra till att öka medvetenheten om läkemedelssäkerhet.

I Läkemedelssäkerhet 2013 ges en sammanfattande bild av
Läkemedelsverkets arbete med läkemedelssäkerhet och händelser under 2013 med
exempel på inrapporterade biverkningar, förväxlingsrisker, bristsituationer
eller olaglig läkemedelsanvändning. I rapporten beskrivs även Läkemedelsverkets
systematiska och förebyggande arbete för läkemedelssäkerheten.

– Läkemedelssäkerhet handlar om mycket mer än enbart
biverkningar, säger projektledare Elin Kimland. Vi vill framförallt öka
medvetenheten om hur viktigt det är med samverkan och uppföljning, och att man
tar sig tid att tidigt dokumentera och rapportera problem som uppstår.

Läkemedelssäkerhet 2013 är ett initiativ för att långsiktigt öka
kunskapsläget inom området och förebygga risker genom samverkan och kontinuerlig
uppföljning.

Relaterad information

Läkemedelssäkerhet 2013

Kontakta oss

Elin Kimland
Projektledare
018-17 47 67

Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Myndigheten ansvarar också för tillsyn av medicintekniska produkter samt kosmetiska och hygieniska produkter. Läs mer om oss på www.lakemedelsverket.se.