Skip to main content

Ökade ärendevolymer för Läkemedelsverket under 2009

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2010 08:57 CET

2009 var ett händelserikt och produktivt år för Läkemedelsverket. Nya uppdrag i samband med apoteksomregleringen har tagits omhand, ett lyckat ordförandeskapshalvår har genomförts, och ärendevolymerna har ökat. Detta framgår av årsredovisningen för 2009 som nu finns tillgänglig på Läkemedelsverkets webbplats.

Läkemedelsverkets årsredovisning för 2009 visar på ett händelserikt och produktivt verksamhetsår. Trots många nya uppdrag och ett omfattande internt förändringsarbete har produktiviteten inom flera områden ökat.  

I årsredovisningen framgår bland annat att:

  • antalet avslutade ärenden inom godkännande av läkemedel ökade med 6 %
  • Läkemedelsverket var rapportör eller medrapportör för 22 % av alla centrala godkännandeärenden inom EU (jämfört med 19 % 2008)
  • Läkemedelsverket har ansvarat för 16 % av alla vetenskapliga rådgivningar till läkemedelsindustrin inom EU (jämfört med 10 % 2008)
  • antalet ärenden inom medicinteknik har ökat med 20 % samtidigt som Läkemedelsverket fått en ökad ställning inom detta område i Europa


I redovisningen av Läkemedelsverkets miljöarbete 2009 framgår bland annat att koldioxidutsläppen från LV minskat med 30 % och att el-användningen gått ned med 10 %.

Läkemedelsverkets årsredovisning för 2009 samt Läkemedelsverkets redovisning av miljöarbetet 2009 hittar du i sin helhet under Relaterad information till höger.

Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Läs mer om oss på www.lakemedelsverket.se