Skip to main content

Ordförandeskapet sätter viktiga frågor på agendan

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2009 10:27 CEST

Läkemedelsverket arrangerar ett stort antal europeiska nätverksmöten under Sveriges ordförandeskap i EU. Mötena är viktiga för det europeiska samarbetet kring läkemedel och medicinteknik. Särskilda frågor som drivs av Sverige är till exempel uppföljning av läkemedelsanvändning, antibiotikaresistens och miljö.

Under Sveriges ordförandeskap i EU 2009 bjuder Läkemedelsverket in till ett 20-tal europeiska nätverksmöten. Representanter för myndigheter inom läkemedel och medicinteknik samt kommissionen och den europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA väntas delta.

Dessa nätverksmöten är av stor strategisk betydelse för det fortsatta europeiska samarbetet kring läkemedel och medicinteknik.

– Under ordförandeskapet får vi stora möjligheter att lyfta upp viktiga frågor på agendan, säger generaldirektör Christina Åkerman. Sverige har i ett internationellt perspektiv mycket hög kompetens inom områdena läkemedel och medicinteknik.

Läkemedelsverket är en av de svenska myndigheter som är mest aktiv i EU-samarbetet, vilket tydligt märks i aktiviteterna under ordförandeskapet. Det totala antalet delegater som gästar Läkemedelsverkets möten uppskattas till mer än 1000 st. Mötena kommer äga rum i Uppsala respektive Stockholm.

– Sverige har sedan EU-inträdet 1995 varit mycket framgångsrikt inom det europeiska samarbetet på läkemedelssidan, säger generaldirektör Christina Åkerman. Vårt goda anseende vill vi givetvis leva upp till, och ordförandeskapet är en spännande utmaning.

De första mötena som Läkemedelsverket arrangerar är:

  • CAMD 2-3 juli (chefsmöte, medicinteknik)
  • HMA 6-7 juli (generaldirektörsmöte, läkemedel)

Under ordförandeskapet arrangerar Läkemedelsverket även konferenser i samarbete med andra svenska myndigheter och departement, bland annat:

  • Läkemedelsuppföljning: gemensamma möjligheter och utmaningar för Europa - 29 juli
  • Innovativa stimulansåtgärder för utvecklandet av nya antibiotika - 17 september
  • Miljö och läkemedel – 10-11 november

Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Läs mer om oss på www.lakemedelsverket.se