Skip to main content

Sverige har fått en ny läkemedelslagstiftning

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2016 13:09 CET

Vid årsskiftet fick vi en ny läkemedelslag och läkemedelsförordning. De nya bestämmelserna medför inga större nyheter i sak; de ändringar som gjorts är i allt väsentligt av redaktionell karaktär.

Den 1 januari 2016 ersattes läkemedelslagen (1992:859) med en ny lag, läkemedelslag (2015:315). Samma dag ersattes läkemedelsförordningen (2006:272) med läkemedelsförordningen (2015:458).

De nya bestämmelserna medför inga större nyheter i sak; de ändringar som gjorts är i allt väsentligt av redaktionell karaktär. Mest märkbart är att paragraferna har strukturerats om.

I och med att paragrafer ändras bör gamla mallar och hänvisningar användas med viss försiktighet efter årsskiftet.

OBS! För beslut m.m. som fattats före årsskiftet gäller fortfarande den ”gamla” lagen respektive förordningen.


Relaterad information

Läkemedelslag (2015:315)

Läkemedelsförordning (2015:458)

Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Myndigheten ansvarar också för tillsyn av medicintekniska produkter samt kosmetiska och hygieniska produkter. Läs mer om oss på www.lakemedelsverket.se.