Skip to main content

Tandkronor får gott betyg men dokumentationen är ofta undermålig

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2011 11:35 CET

Läkemedelsverket har med stöd av Socialstyrelsen genomfört en undersökning av tandkronor som används på den svenska marknaden, både importerade och svensktillverkade. Resultaten visar att utförandet av kronorna, både importerade och svensktillverkade, är gott och att inget bly, kadmium eller nickel har hittats i analyserna. Däremot brister laboratoriernas dokumenthantering i alltför stor omfattning, vilket till exempel försvårar allergiutredningar.

Under hösten 2010 har Läkemedelsverket med stöd av Socialstyrelsen genomfört en undersökning av tandkronor på den svenska marknaden. Totalt 52 metallkeramikkronor har beställts, hälften från laboratorier som importerar kronor och hälften från laboratorier med svensk tillverkning. Kronorna har analyserats med avseende på innehåll och utförande. Även laboratoriernas dokumenthantering i samband med beställning och leverans har studerats med hänsyn till kraven i lagar och föreskrifter.

Hälsovådliga ämnen såsom bly, kadmium och nickel hittades inte i analysen av kronorna.

Någon avgörande skillnad kunde inte konstateras mellan svensktillverkade och importerade kronor utom med avseende på materialinnehåll. De svensktillverkade kronorna i ädelmetall hade genomgående ett större metallinnehåll.

Däremot stämde ofta inte innehållet med det som laboratoriet angav, i den mån man överhuvudtaget redovisade någon sådan information. Avvikelserna var ibland så stora att det kan misstänkas att en annan legering hade använts än den uppgivna.

Vad gäller dokumentationen till patienten var uppgifterna om innehåll i många fall bristfälliga.

– De här avvikelserna kan till exempel i hög grad försvåra allergiutredningar, säger Mats Ohlson vid Läkemedelsverket. Tandkronor sitter under lång tid i patientens mun, och det kan vara mycket svårt att få fram dokumentationen i efterhand.

Import av tandtekniska arbeten från underleverantörer i länder utanför EU har ökat på senare år. Tandteknikerförbundet uppgav i december 2010 att försäljningen av tandtekniska produkter från tandtekniska laboratorier till tandläkare uppgår till 1,5-2 miljarder kr per år. Man beräknar att importen utgjorde ca 40% av de tandtekniska arbeten som användes i Sverige under 2010.

Tandkronor lyder under den medicintekniska lagstiftningen, vilken bland annat kräver att produkterna ska vara säkra och att de ska ha de egenskaper som tillverkaren specificerat, oavsett om de tillverkats i Sverige eller utomlands.

De preliminära resultaten av undersökningen har presenterats vid ett öppet möte på Läkemedelsverket den 26 januari 2011. 

Relaterad information

Tandtekniska arbeten - Granskning av metallkeramikkronor framställda i Sverige och utanför EU

Presentationer från konferensen om tandtekniska arbeten 2011-01-26

Kontaktpersoner

Mats Ohlson
Utredare, Senior expert
Läkemedelsverket
018-17 49 56

Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Myndigheten ansvarar också för tillsyn av medicintekniska produkter och kosmetiska och hygieniska produkter. Läs mer om oss på www.lakemedelsverket.se.