Skip to main content

Undvik långtidsanvändning av värktabletter under graviditet

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2010 14:49 CET

Vid tillfällig användning av receptfria värktabletter under graviditet är risken för negativa effekter liten. Vanliga värktabletter är avsedda för kortare behandling och längre behandling ska endast ske efter kontakt med läkare. Allmänt bör gravida kvinnor rådgöra med läkare eller barnmorska vid användning av läkemedel samt noga läsa instruktionerna i bipacksedeln.

De senaste dagarna har uppgifter från en dansk epidemiologisk studie (Epidemiology 21(6):779-785, november 2010) diskuterats i svenska medier. I början av oktober publicerades även en annan epidemiologisk studie från Finland och Danmark om samma frågeställning (Human Reproduction 0(0), oktober 2010).

Studierna har identifierat en möjligen ökad risk för kryptorkism (testikel som inte vandrat ner i pungen) hos pojkar, vars mammor använt paracetamol under flera veckor i början av graviditeten . I den senaste studien noterades inte någon ökad risk för kryptorkism om mamman använt paracetamol kortare tid än fyra veckor . I den först publicerade studien tycktes särskilt en kombination av paracetamol och andra receptfria smärtstillande preparat förknippas med en ökad risk för kryptorkism.

Sammantaget pekar dessa forskningsresultat på att om en gravid kvinna är i behov av tillfällig smärtlindring kan paracetamol ensamt väljas utan påtaglig risk och är som regel att föredra framför andra värktabletter.

Läkemedelsverket vill påminna om att användning av paracetamol och andra smärtlindrande substanser under graviditet aldrig bör ske under längre tid annat än efter läkarordination.

Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Myndigheten ansvarar också för tillsyn av medicintekniska produkter och kosmetiska och hygieniska produkter. Läs mer om oss på www.lakemedelsverket.se.