Skip to main content

Utbildning om biverkningsrapportering för personal i hälso- och sjukvården

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2016 08:37 CET

Läkemedelsverket har tagit fram ett utbildningsmaterial för att öka kunskap om rapportering av biverkningar. Den webbaserade utbildningen finns nu tillgänglig på vår hemsida.

Hälso- och sjukvårdspersonal fyller en viktig funktion i säkerhetsarbetet med läkemedel genom att rapportera misstänkta biverkningar.

Läkemedelsverket har under 2015 tagit fram ett utbildningsmaterial som ska öka kunskapen om hur man rapporterar biverkningar i samverkan med regionala center för biverkningsrapportering. Den webbaserade utbildningen finns nu åter tillgänglig på vår hemsida i nytt format.

Materialet är till för att användas vid utbildningar av hälso- och sjukvårdspersonal både inom grund- och fortbildning.

Utbildningsmaterialet förklarar och besvarar frågor kring varför, vad, hur och vem som kan eller ska biverkningsrapportera. Den belyser även rapporteringens betydelse för läkemedelssäkerheten och ger en inblick i regelverket.

Utbildningen genomförs som en självstudie och finns tillgänglig på Läkemedelsverkets hemsida.

                                                                                  

Relaterad information

Till utbildningen om biverkningsrapportering

Kontakt

Tel. 018-17 46 00

Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Myndigheten ansvarar också för tillsyn av medicintekniska produkter, tatueringsfärger samt kosmetiska och hygieniska produkter. Läs mer om oss på www.lakemedelsverket.se.