Skip to main content

Utbildningsdag om elektroniska ansökningar inom Regulatory Affairs

Pressmeddelande   •   Okt 02, 2012 11:20 CEST

Läkemedelsakademin arrangerar i samråd med Läkemedelsverket en utbildningsdag om 'Elektroniska ansökningar inom Regulatory Affairs – Teori och praktik'.

Elektroniska ansökningar har blivit en del av vår vardag, men känner du att du kan hantera de på bästa sätt och hur gör man i praktiken?

 
Utbildningsdagen ger ett bra tillfälle till dialog och erfarenhetsutbyte med såväl kollegor som myndigheter. Möjlighet ges också att skicka in frågor i förväg och på så sätt påverka innehållet diskussionerna.


 Till anmälan och  information

Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Myndigheten ansvarar också för tillsyn av medicintekniska produkter samt kosmetiska och hygieniska produkter. Läs mer om oss på www.lakemedelsverket.se.