Skip to main content

Utredningsresultat om bröstimplantat från Silimed publicerade

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2016 11:01 CEST

Bröstimplantat tillverkade av Silimed har undersökts av ett testinstitut (RIVM) på grund av förekommande partiklar på produkterna. Partiklarna bedöms inte medföra någon betydande hälsorisk för de personer som har fått dessa silikonimplantat implanterade.  

I september 2015 drog TÜV SÜD, Silimeds anmälda organ (tredjepartsgranskare) in EC-certifikatet för silikonimplantat tillverkade av Silimed.

Europeiska tillsynsmyndigheter för medicinteknik gav testinstitutet RIVM (Dutch National Institute for Public Health and the Environment) i uppdrag att genomföra tester på bröstimplantat tillverkade av Silimed.
RIVM har bland annat kommit fram till att det inte föreligger någon betydande hälsorisk för de personer som har inopererade bröstimplantat från Silimed.

Bröstimplantat omfattas av den medicintekniska lagstiftningen som är gemensam inom Europa. Eventuella förekommande anmälningar om negativa händelser och tillbud i Sverige handläggs av Läkemedelsverket.

                                                                                 

Relaterad information

RIVM rapport

Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Myndigheten ansvarar också för tillsyn av medicintekniska produkter, tatueringsfärger samt kosmetiska och hygieniska produkter. Läs mer om oss på www.lakemedelsverket.se.