Skip to main content

Varning för produkterna ”Viamax Pure Power” och ”Powertabs”

Pressmeddelande   •   Apr 12, 2012 15:34 CEST

Läkemedelsverket varnar för användning av produkterna "Viamax Pure Power" och "Powertabs" som vid laboratorieanalyser visat sig innehålla en variant av läkemedelssubstansen sildenafil, som ingår i Viagra.

Substansen är inte deklarerad på förpackningen. Att konsumera denna typ av produkter kan vara särskilt riskfyllt för den som tar vissa läkemedel (t.ex. läkemedel mot kärlkramp) och vid vissa hjärt-kärlsjukdomar.

Produkterna ”Viamax Pure Power” och ”Powertabs” marknadsförs, bland annat på flera svenska webshopar, som ett ”lusthöjande medel”. Produkterna anges innehålla en mängd olika örter, men analyser som gjorts av europeiska läkemedelsmyndigheter visar att produkterna innehåller substansen dithiodesmethylcarbodenafil. Denna substans kan antas ha liknande effekter i kroppen som sildenafil, det aktiva ämnet i det godkända receptbelagda läkemedlet Viagra.

Produkter som innehåller läkemedelssubstanser måste vara godkända som läkemedel för att få säljas. Produkterna ”Viamax Pure Power” och ”Powertabs” är inte godkända läkemedel och Läkemedelsverket arbetar nu med ärenden som rör försäljning av produkterna.

Läkemedelverket har sedan flera år uppmärksammat att produkter som säljs under benämningen kosttillskott för att förbättra sexlivet kan innehålla läkemedelssubstanser. Vilka substanserna är kan variera, liksom mängderna av substanserna. Som användare är det omöjligt att veta om du intar en potentiellt farlig produkt eller inte.

Utomlands har rapporterats att denna typ av potensprodukter även innehållit helt andra läkemedelssubstanser än potensmedel, exempelvis ämnen som ingår i diabetesmedicin och som gett användare farligt låga blodsockernivåer, yrsel och koma.* 

*HSA Alerts on Serious Adverse Events Related to Consumption of illegal sexual enhancement health products, Health Sciences Authority, Singapore, Februari 2012 

Kontakta oss

Maria Gustafsson
utredare
018-17 46 58

Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Myndigheten ansvarar också för tillsyn av medicintekniska produkter samt kosmetiska och hygieniska produkter. Läs mer om oss på www.lakemedelsverket.se.