Skip to main content

NetApp besöker LAN Assistans Öppet hus

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2012 11:00 CEST

NetApp har introducerat Unified Storage 3.0 för att svara mot framtidens utmaning gällande den växande mängden data. Johnny Dahlberg, Technical Partner Manager NetApp föreläser på LAN Assistans Öppet hus den 24/10 i Stockholm och 7/11 i Norrköping.

Föreläsningen har titeln "Unified Storage at Scale 3.0". Vad innebär det?
– NetApp introducerade Unified Storage 1.0, senare 2.0, redan 2001 då det kortfattat handlade om att en och samma lagringsenhet kunde användas och tillgodose behoven hos flera lagringsprotokoll samtidigt. Det gjorde vi tack vare vårt operativsystem Data ONTAP som innebär att samma kommunikationsspråk, verktyg och funktioner används oavsett storleken på lagringssystemet, berättar Johnny.

– Nu har det gått elva år sedan dess och begreppet Unified Storage har förändrats i och med vår tids utmaningar. Den utmaning som väntar de allra flesta företag idag är att datat växer allt snabbare. Unified Storage 3.0 är vår lösning som innebär att vi kombinerar teknologier från vertikal skalbarhet, Scale-up, med horisontell skalbarhet, Scale-out, samtidigt som vi använder Data ONTAP och bibehåller vår kunskap från Unified Storage 1.0 och 2.0, fortsätter han.

Kan du berätta mer om framtidens utmaningar gällande lagring?
– Man räknar med att mängden data under de kommande två åren kommer att fördubblas gentemot den mängd information människan har samlat på sig under hela sin livstid. För att klara den utmaningen behöver vi innovativa lagringssystem. System som är gränslöst skalbara, bestående och därmed behåller information i all oändlighet mellan plattformsbyten och uppgraderingar samt system som är intelligenta och komprimerar data så att investerad hårdvara kan utnyttjas maximalt, berättar Johnny.

Vilka kunder riktar sig föreläsningen till?
– Alla kunder, med eller utan befintlig NetApp-utrustning, som ställer sig frågor såsom "Hur resonerar vi vid inköp av lagringssystem så att de svarar mot framtidens behov och tillväxt?" och "Hur får vi systemen att bli konstadseffektiva?", förklarar Johnny.

– På NetApp är vi väldigt tydliga med att vi inte säljer hårddiskar utan att vi säljer en programvara som hanterar data ett och samma sätt oavsett storlek system. Vi riktar oss till kunder som är innovativa och som kan se fördelen i att lösa problem på annorlunda sätt, avslutar han.

För mer information kontakta:
Mette Hansen
011-470 84 20
Mette.hansen@lanassistans.se

LAN Assistans ska med Sveriges största engagemang, höga kvalitet och spetskompetens erbjuda tjänster, lösningar och produkter med syftet att öka IT-nyttan och sänka IT-relaterade kostnader för våra kunder.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy