Skip to main content

SvD, A Perfect Guide, "Så drabbas du av höjda räntor", krönika av Lisa Seligson, 12 oktober 2013

Nyhet   •   Feb 13, 2014 10:03 CET

USA är på fötter igen och den amerikanska ekonomin förväntas växa framöver. Resultatet blir stigande räntor i USA, vilket i sin tur sprider sig till resten av världen och påverkar dina investeringar i aktier, obligationer och fastigheter.  I samband med att pengar återvänder till USA stiger den amerikanska börsen och utvecklingen talar för att dollarn ska stiga i värde medan utvecklingsländernas börser och valutor rasar. Många tror att Europa kan följa USA i fotspåren och
att ekonomin kommer att återhämta sig vilket har visat sig i breda börsuppgångar även i Europa.

Visst kan börsuppgången i USA och Europa fortsätta, men aktiekurserna är redan relativt höga och företagen behöver visa bra vinstökningar framöver för att motivera värderingarna. På lång sikt kan inte
företagens vinster stiga mycket mer än BNP tillväxten och den är fortfarande svag i framförallt Europa. De bolag som har varit mest attraktiva på aktiemarknaden under våren har varit stabila bolag med hög direktavkastning. En högre ränta innebär att direktavkastningen inte är lika attraktiv längre eftersom det då börjar finnas alternativ med lägre risk och ökande avkastning att investera i. Fokus framöver bör vara att hitta börsbolag med hög vinsttillväxt som verkligen motiverar en framtida högre värdering.

En högre ränta leder till att det blir mer intressant att hitta alternativa placeringar till aktiemarknaden. Ett vanligt sparande på banken blir till och med mer attraktivt.  Undersök vilka banker som ger bäst ränta idag.

Ökade räntor leder även till att vissa investeringar blir mindre attraktiva. Det gäller att hålla sig borta från framförallt obligationsfonder och enskilda obligationer med lång löptid och med en fast ränta. När räntan går upp faller värdet på dessa obligationer. Köp istället enstaka obligationer med kort löptid, alternativt med en rörlig ränta, så kallade FRN:er. Då får du ta del av en ökad ränta i form av högre kupong.

Högre räntor kommer även ha en avkylande effekt på bostadsmarknaden eftersom lån blir dyrare. I Sveriges storstäder kan dock pristegringen fortsätta ett tag till pga. av för lågt byggande och stor inflyttning.

Hur ska du hantera den nya världsordningen? Se till att du tål att dina ränteutgifter dubbleras de närmaste 2-3 åren. Investera i enskilda bolag med hög vinsttillväxt, dessutom gärna i dollar.  Köp inte obligationsfonder utan om möjligt enskilda obligationer där kupongen består av en rörlig ränta. Dra en lättnadens suck för att de pengar du har på ditt sparkonto inte längre minskar i värde utan faktisk
kan generera en avkastning!

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera