Xrltskizmqqaqoj7jnzb

Start för renovering av Rådhuset

Pressmeddelanden   •   2014-07-29 11:00 CEST

Rådhuset i Landskrona är ritat av Ove Pedersen och uppfördes 1882-84. Nu finns ett stort behov av att renovera det.

Media-no-image

Sommarkul i Ateljé Nell

Pressmeddelanden   •   2014-07-22 13:11 CEST

22-23 juli kl 13-16
Ateljé Nell flyttar ut i parken med RagdollsVerkstad för alla sommarlediga på temat trasdockor. Även stafflimålning för den som vill. Vid dåligt väder är vi i Ateljé Nell på museet. Ingen föranmälan, kostnadsfritt. 

I samarbete med Skånes hemslöjdsförbund.

Plats: Parken runt Konsthallen

I övrigt är Ateljé Nell öppen varje söndag 13-16 inne på museet. Stafflier, färg och penslar står framme – kom och gör en sommarmålning! Inspiration hämtar vi utställningarna med naivistisk konst som visas på konsthallen och museet under sommaren.


25 & 26 juli kl 13-16.30 RockRings-mattor
Öppen workshop där du kan prova att väva runda mattor av t-shirts med hjälp av rockringar. Enkelt och kul! Arrangeras i samarbete med Skånes Hemslöjdsförbund. Ingen föranmälan. Endast materialkostnad.

Vid frågor kontakta
Anneli Oxenstierna
0418 47 05 68
Museilektor
Landskrona museum

Landskrona mitt i Öresundsregionen är en växande stad med drygt 43 000 invånare. Inom mindre än en timmes restid når man ett område med 3,6 miljoner invånare och den internationella flygplatsen Kastrup i Köpenhamn. Tågförbindelserna är täta till Lund, Malmö, Helsingborg och Köpenhamn.

I sommar skapas det trasdockor i museets skapande verkstad, samt en öppen workshop där du lär dig knyta en Rockringsmatta.

Läs vidare »
Jn88yqmtndyfcxwrv9ph

Blommor och Bil

Pressmeddelanden   •   2014-07-22 10:00 CEST

Landskrona Trädgårdsgille infaller 15-17 augusti med flotta flottar, marknad, trädgårdsloppis, picknickkonserter och gröna samtal. Samtidigt är det Vallåkraträffen som är Skandinaviens största bilträff för ombyggda, stylade, originalrenoverade europeiska och japanska bilar.

Eb3ovsj7i0dnsoxhcyhq

Ungdomar om framtidens Öresundsregion

Pressmeddelanden   •   2014-07-15 16:08 CEST

11 ungdomar från Sverige och Danmark tar i projektet Ung Öresund 2020 fram förslag på hur Öresundsregionen kan utvecklas. Ung Öresund 2020 är en del av EU-samarbetet SIU (Social Inklusion av Unga) där Landskrona stad, Bjuvs kommun, Kristianstad kommun och Köpenhamns kommun deltar. I augusti presenterar ungdomarna sina förslag för politiker och tjänstemän i Öresundsregionen.

Sogczyvjfxolrruoukqc

Underhållning på tre scenområden under Landskronafesten

Pressmeddelanden   •   2014-07-07 16:15 CEST

25 – 26 juli är det dags för Landskronafesten som är två av stadens fyra Landskronadagar under året. Nu kan vi presentera det fullständiga programmet med bland annat tre scenområden och artister som Ace Wilder, Alcazar, Ken Ring, Raubtier, Syster Sol, General Knas, Linus Svenning, Lasse Holm, Beatstones, Özz Nûjen, Calaisa, Håkan Brinck, Miriam Aïda. Till alla scener är det fritt inträde.

Media-no-image

Landskrona får statliga medel för att främja lärlingsutbildning

Pressmeddelanden   •   2014-07-01 11:22 CEST

Skolverket har beslutat att tilldela Landskrona 301 000 kronor i statsbidrag för att främja gymnasial lärlingsutbildning under 2014.

Statsbidraget lämnas för kommunala insatser som innebär att antalet elever i gymnasial lärlingsutbildning kan öka eller att lärlingsutbildning kan erbjudas.

- Landskrona ska bli ledande på lärlingsutbildningar och fler gymnasieelever ska kunna vara lärlingar. Många yrken lär man sig bäst, som lärling, ute på en arbetsplats – inte i skolbänken. Det ger bättre kontakter med arbetslivet och en mer verklighetsanpassad utbildning. Därför bygger vi upp en lärlingsskola tillsammans med företagen, säger kommunalråd Torkild Strandberg (fp).

Genom att vara lärling får eleverna möjlighet att lära sig ett yrke genom att kombinera arbete på en arbetsplats med studier i skolan. Lärlingsutbildningen har samma mål och kunskapskrav som den utbildning som bedrivs på skolorna. Den största skillnaden mellan en lärlingsutbildning och annan yrkesutbildning i gymnasieskolan är att eleven är en del av ett arbetslag på en arbetsplats.

- Lärlingsutbildningar där företagen har en aktiv del i elevernas utbildning ger den bästa möjligheten för lärlingarna att etablera sig på arbetsmarknaden. Landskrona ska bli en motor i utvecklingen av lärlingsutbildningar, detta hjälper oss i den ambitionen, säger Ulf Bergström, verksamhetschef för gymnasiet.

Skolverket skriver; Nästan nio av tio arbetsgivare som har tagit emot elever från gymnasieskolans lärlingsutbildningar vill ta emot lärlingar igen. Det visar en studie som Stockholms universitet gjort på uppdrag av Skolverket under hösten 2013. I rapporten framkommer också att statsbidraget behövs för att täcka kostnader för exempelvis handledare hos arbetsgivarna men att bidraget inte var avgörande när de skulle besluta om att ta emot en lärling. Istället är de främsta motiven att man vill stödja ungdomars etablering på arbetsmarknaden och säkra kompetensförsörjningen inom branschen.

För ytterligare information:

Torkild Strandberg
Kommunalråd (fp)
0418 – 47 31 60

Ulf Bergström
Verksamhetschef, gymnasiet, vuxenutbildningen, kulturskolan
0418 – 47 05 39

 

Landskrona mitt i Öresundsregionen är en växande stad med drygt 43 000 invånare. Inom mindre än en timmes restid når man ett område med 3,6 miljoner invånare och den internationella flygplatsen Kastrup i Köpenhamn. Tågförbindelserna är täta till Lund, Malmö, Helsingborg och Köpenhamn.

Skolverket har beslutat att tilldela Landskrona 301 000 kronor i statsbidrag för att främja gymnasial lärlingsutbildning under 2014. Statsbidraget lämnas för kommunala insatser som innebär att antalet elever i gymnasial lärlingsutbildning kan öka eller att lärlingsutbildning kan erbjudas.

Läs vidare »
Media-no-image

Nya cykelpumpar i Landskrona

Pressmeddelanden   •   2014-07-01 08:26 CEST

Som ett led i det fortsatta trafiksäkerhetsarbetet har stadsmiljöavdelning köpt in tre stycken cykelpumpar. Dessa är placerade i anslutning till cykelbarometrarna vid Kasernplan och tågstationen. Den tredje cykelpumpen är placerad vid Turisbyrån på Skeppsbron.

- Vi vill motivera och göra det enkelt för de som väljer att färdas med cykel i Landskrona, säger Birthe Bunke. Det är också viktigt att vi hela tiden arbetar med cykelfrågor och att det arbetas in tidigt i detaljplanearbetet, fortsätter hon.

Cykelfrämjandet genomförde 2013 en studie om hur mycket cyklingen varierar i regioner och kommuner i Sverige. I kommuner med över 40 000 invånare blev Landskrona utsedd till den stad i Sverige som väljer att cykla mest när det gäller korta resor.

- Dagens trafik står inför stora utmaningar. Våra resmönster förändras, möjligheten till bättre energieffektivitet ökar. För att Landskrona stad ska ligga i framkant krävs ett fortsatt kontinuerligt arbete mot ett mer hållbart trafiksystem. Gång, cykel och kollektivtrafik ska utgöra grunden i kommunens transportsystem. Dessa är viktiga faktorer för att nå en god tillgänglighet på ett yt-, energieffektivt och mindre miljöbelastande sätt, säger Bo Lundgren, ordförande i teknik- och servicenämnden.

För mer information
Birthe Bunke, trafikingenjör, tfn:0418-47 35 91

Bosse Lundgren (FP), ordförande i teknik- och servicenämnden, tfn: 0736-61 20 35


Landskrona mitt i Öresundsregionen är en växande stad med drygt 43 000 invånare. Inom mindre än en timmes restid når man ett område med 3,6 miljoner invånare och den internationella flygplatsen Kastrup i Köpenhamn. Tågförbindelserna är täta till Lund, Malmö, Helsingborg och Köpenhamn.

Som ett led i det fortsatta trafiksäkerhetsarbetet har stadsmiljöavdelning köpt in tre stycken cykelpumpar. Dessa är placerade i anslutning till cykelbarometrarna vid Kasernplan och tågstationen. Den tredje cykelpumpen är placerad vid Turisbyrån på Skeppsbron.

Läs vidare »
C21sdi88szcesn76wa8z

Extra sommaröppen turistinformation ska tipsa och vägleda besökarna

Pressmeddelanden   •   2014-06-30 15:11 CEST

Den här sommarsäsongen satsar Turistbyrån Landskrona-Ven på en extra sommaröppen turistinformation på Rådhustorget, mitt i centrala Landskrona. Tanken är att fånga upp och inspirera, tipsa och vägleda besökare till stadens och omgivningarnas attraktioner och besöksmål.

Xuk28wpabmuz8pwdsj64

Vernissage - Naivister*3

Pressmeddelanden   •   2014-06-30 13:39 CEST

Välkommen på vernissage av utställningen Internationella Naivister lördagen den 5 juli kl. 13 på Landskrona konsthall.

Media-no-image

Glädjande betyg för Landskrona i SCB:s medborgarundersökning

Pressmeddelanden   •   2014-06-27 10:45 CEST

Med närhet till bra utbildningsmöjligheter, goda kommunikationer och brett fritidsutbud blir Landskrona en allt bättre stad att kalla sitt hem. Här är medborgarna mer nöjda med stadens bemötande, tillgänglighet och verksamheter än i genomsnittskommunen. Kurvan för Landskrona i SCB:s nya medborgarundersökning pekar uppåt!

Statistiska centralbyrån (SCB) erbjuder varje vår och höst svenska kommuner att delta i en medborgarundersökning för att mäta invånarnas attityd till sin hemkommun. Landskrona har sedan 2011, då staden senast deltog i undersökningen, förbättrat sitt betygsindex inom nästan alla områden.

-  Landskrona är en stad på frammarsch och resultatet i medborgarundersökningen är väldigt glädjande. Det visar att vi är på rätt väg och ger inspiration till hur vi ska fortsätta utvecklas, säger Susanne Öström, stadsdirektör.

Resultatet i korthet
Landskrona upplevs som en bra plats att bo och leva på. Inom de flesta områden ges högre betyg än genomsnittet för de 119 kommuner som deltagit i undersökningen under hösten och våren. Framförallt sticker kommunikationer och utbildningsmöjligheter ut. Resultatet visar också på att vi ska fortsätta arbetet med att öka tryggheten i vår stad vilket Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande, kommenterar såhär:

-  Denna typ av undersökningar är viktiga och hjälper oss att utvärdera de satsningar som görs i Landskrona. Årets resultat visar att staden går framåt i de flesta delar som undersökts vilket är mycket positivt. Ett av de områden som är prioriterat i Landskrona idag är trygghet. Även här ser vi framsteg jämfört med tidigare år, men också tydliga indikationer på att trygghetsarbetet måste vara en fortsatt prioritering.

Landskronaborna är mer positiva till Landskrona stads bemötande, tillgänglighet och verksamheter än genomsnittet för andra kommuner. Räddningstjänsten och kulturområdet sticker ut, liksom stadens gång- och cykelvägar. Samtidigt ska arbetet med stöd för utsatta personer utvecklas och fortsätta att lyfta vår gymnasieskola.

När det kommer till hur medborgarna upplever sin möjlighet till inflytande i kommunen så ligger Landskrona även här bra till jämfört med andra kommuner.

Resultaten i medborgarundersökningen analyseras med SCB:s analysmodell Nöjd-Kund-Index (NKI). Undersökningen består av tre delar:

·  Nöjd-Region-Index (NRI), med frågor om kommunen som en plats att bo och leva på.
·  Nöjd-Medborgar-Index (NMI), med frågor om kommunens olika verksamheter.
·  Nöjd-Inflytande-Index (NII), med frågor om medborgarnas inflytande på kommunala beslut och verksamheter. 


Landskrona mitt i Öresundsregionen är en växande stad med drygt 43 000 invånare. Inom mindre än en timmes restid når man ett område med 3,6 miljoner invånare och den internationella flygplatsen Kastrup i Köpenhamn. Tågförbindelserna är täta till Lund, Malmö, Helsingborg och Köpenhamn.

Med närhet till bra utbildningsmöjligheter, goda kommunikationer och brett fritidsutbud blir Landskrona en allt bättre stad att kalla sitt hem. Här är medborgarna mer nöjda med stadens bemötande, tillgänglighet och verksamheter än i genomsnittskommunen. Kurvan för Landskrona i SCB:s nya medborgarundersökning pekar uppåt!

Läs vidare »

Kontaktpersoner 9 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikatör
  • josefin.berglund@landskrona.se
  • 0418-47 00 69

Om Landskrona stad

Landskrona – strategisk placering mitt i Öresundsregionen

Mitt i Öresundsregionen intill havet ligger Landskrona med sin vackra ö Ven.
En grön stad rik på historia, kultur och fina möjligheter till idrott och rekreation.
Här bygger vi nya attraktiva bostäder på attraktiva platser nära havet i centrala staden eller på våra mindre orter. Vi erbjuder också tomtmark för företagsetableringar på strategiska platser.