Skip to main content

En litterär guide till en av världens mest välkända byggnader - Stockholms Stadshus

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2011 13:00 CET

Stockholms Stadshus hör till världens mera väl­kända byggnader, inte minst på grund av den år­liga Nobelfesten. Redan när det var nybyggt blev det uppskattat och efterbildat utanför landets gränser, kanske främst i USA och Storbritan­nien, men också i många andra länder.

Som byggnadsverk innehåller det nästintill outtömliga överraskningar. Med stenkonser­vatorns argusblick och fotografier för Rikard Larsson läsaren runt den stora anläggningen, in på borggården och Blå Hallen och avslutar i Gyllene Salen. Man får följa med på en resa i tid och rum, från svensk medeltid och vasatid och italiensk renässans till den med byggnaden samtida 1920-talsklassicismen.

Vi får ta del av aldrig tidigare påvisade egenheter i arkitekturen, och med Ragnar Östbergs egna skisser blir det tydligt hur oändligt medvetet och omsorgsfullt han arbetat med lösningar som kan uppfattas som tillfälliga. Som en röd tråd genom boken löper variationerna i tegelmurverket – Stadshu­sets stora kännetecken. Boken finns tillgänglig i både svensk och engelsk version.

Rikard Larsson (född 1952) är utbildad vid Konstfack och Institutionen för Kulturvård vid Göteborgs universitet. Han har en mångsidig verksamhet som konservator bakom sig. Boken är tillkommen i samarbete med Arkitekturhisto­ria vid Kungl. Konsthögskolan.

Murverkets hemligheter - En vägvisare till Stockholms Stadshus utkommer den 29 november.

Bokförlaget Langenskiöld

Köpmangatan 9 • 111 31 Stockholm • Telefon 08-663 90 50


Läs mer på www.langenskiolds.se och www.questionbooks.se

Beställ recensionsexemplar på info@langenskiolds.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy