Skip to main content

Nordiska förläggare i samtal med belarusiska förläggare för en friare värld

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2011 14:22 CEST

På bokmässan i år träffades NOFF, en intresseförening för de oberoende bokförlagen i Norden, och flera oberoende belarusiska förläggarna. Mötet handlade om yttrande frihet, demokrati och hur vi kan hjälpas åt för att sprida det fria ordet.

- Vi tar vår yttrandefrihet för givet, om jag och NOFF kan vara med och hjälpa de belarusiska förläggarna att göra detsamma har vi lycktas, säger Susanne Hamilton, ordförande i NOFF.

Bokmarknaden i Belarus (Vitryssland) är i det närmaste kvar i ett sovjetiskt tillstånd, där en auktoritär stat i hög grad kontrollerar samtliga led från förlag och tryckerier till distributionskanaler och boklådor. De oberoende belarusiska förläggarna motarbetas aktivt av denna maktstruktur, dels för att några av dem har försökt att publicera skrifter som kritiserat makten, dels för att de är just belarusiska och inte ryskspråkiga förläggare. Den inhemska belarusiska kulturen har länge associerats med progressiva politiska krafter, varför makthavarna närmast reflexmässigt slår till också mot belarusiska förläggare av helt oskyldig litteratur.

Till detta kommer att de väldiga ryska förlagen har god tillgång till landets distributionsnät, vilket gör att den belarusiska litteraturen utsätts för ett dubbelt tryck: politiskt från sin egen stat och kommersiellt från den av politiska skäl gynnade ryska förlagsnäringen.

Under en tid har det av dessa skäl varit angeläget att etablera en oberoende belarusisk förläggarförening, vars medlemmar ska kunna finna stöd och styrka hos varandra och på så vis stärka möjligheterna för en demokratisk utveckling i vårt grannland.

- Genom att förklara hur NOFF fungerar och hur vi samarbetar hoppas vi kunna ge verktyg till och inspirera de belarusiska förläggarna till att samordna sig. Vi är starkare tillsammans. Det här var ett oerhört viktigt möte och ett startskott till en dialog där jag hoppas att vi kan stödja våra belarusiska kollegor i den viktiga kampen om det fria ordet, fortsätter Susanne Hamilton.

NOFF, Nordiska Oberoende Förlags Förening, grundades 1995 och är en ideell paraplyorganisation med över tvåhundra förlag som medlemmar. NOFF:s medlemmar ger ut allt från skönlitteratur, fakta till barnböcker och läromedel. Den gemensamma nämnaren är en lust och passion för boken – i alla dess former. Och en kamp för att bevara mångfalden inom litteraturen. Syftet är att dels att främja samarbetet mellan de oberoende bokförlagen och bevaka deras intressen i förlagsgemensamma frågor som bland bokdistribution, bokprissättning, skatteregler och marknadsföring. Men också att värna om det fria ordet. 

- Vårt viktigaste syfte är att främja läsandet i Sverige och i världen, för att göra det måste vi vara öppna för varandras förutsättningar och vara generösa med kunskap. Jag är väldigt tacksam att jag får vara med och bidra, avslutar Susanne Hamilton, ordförande i NOFF.

 

 

Bokförlaget Langenskiöld

Köpmangatan 9 • 111 31 Stockholm • Telefon 08-663 90 50


Läs mer på www.langenskiolds.se och www.questionbooks.se

Beställ recensionsexemplar på info@langenskiolds.seKommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera