Skip to main content

Fyra världsdelar möts på Länsmuseet Västernorrland

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2006 12:02 CET

Just nu besöker ett 30-tal museiarbetare från fyra världsdelar Härnösand och länsmuseet. Under veckan ska de bland annat besöka museets utställningar, utbyta erfarenheter och träffa landshövding Gerard Larsson.

Samp är ett nätverk mellan svenska och afrikanska museer som arbetar för att utveckla museerna och deras anställda. Kurser, utställningar, seminarium och forskning bidrar till kulturutbytet. Samp omfattar också nätverket ALAS (Asien, Latinamerika, Afrika och Sverige). Så på plats i Härnösand finns just nu museiarbetare från bland annat Barbados, Chile, Indien, Nigeria och Bolivia.

Välkommen till pressträff fredagen den 10 november, klockan 13.00, på Länsmuseet Västernorrland.

För mer information kontakta: landsantikvarie Bengt Edgren, 0611- 88 601/ 070-358 86 01 eller Elisabet Olofsson, samordnare för Samp 070-495 29 13.Läs mer om Samp och länsmuseets engagemang i nätverket nedan.


Josefina Bylund
Informatör
Länsmuseet Västernorrland
0611- 88 613
josefina.bylund@ylm.se

Länsmuseets engagemang i Samp

Länsmuseet har varit med i det afrikansk-svenska nätverket Samp sedan 1989. Genom åren har museet samarbetat med tre afrikanska länder nämligen Zambia, Botswana och Mauretanien.

Ett resultat av samarbetet är den utställning som satts upp på fiskemarknaden i Mauretaniens huvudstad Nouakchott. Utställningen byggde på foton och temat var kustnära fiske i Västernorrland och Mauretanien. Den handlade också om våra skilda klimat som samtidigt liknar varandra - snö och sand. Mer om detta kan du läsa på: http://www.ylm.se/lansmuseet/samp.asp

Landsantikvarie Bengt Edgren på Länsmuseet Västernorrland är en av sex invalda medlemmar i Samps Executive Committee. En viktig del i uppdraget är att sprida information om Samp bland kollegor i Sverige och att stärka den svenska närvaron i nätverket.

Läs mer om Samp på: http://www.samp.org/