Skip to main content

Nya utgrävningar vid Styresholm

Pressmeddelande   •   Aug 16, 2007 13:31 CEST

På måndag börjar länsmuseet undersökningarna av den medeltida borgen Styresholm. Syftet är att dokumentera borgens norra del som på grund av erosion riskerar att rasa ner i Ångermanälven.Styresholm är det nordligaste medeltida fästet i Sverige. På 1400-talet låg borgen på en ö i Ångermanälven. Idag har landhöjningen gjort att lämningarna ligger på Ångermanälvens västra strand, nära samhället Prästmon i Kramfors kommun.Exakt hur länge Styresholm har använts vet man inte. Borgen byggdes förmodligen av vitalianerna som under slutet av 1300-talet styrde länet. Vitalianerna kom huvudsakligen från de områden som i dag är Tyskland. Sägnerna säger också att Styresholm stormades under Engelbrekts-upproren under 1430-talet. Förhoppningsvis kan årets dokumentation ge fler ledtrådar om när fästet använts och vilka typer av aktiviteter och byggnader som funnits på platsen.Den del av borgen som nu ska undersökas anses vara den mest intressanta men har hittills aldrig undersökts. Årets undersökningar ska även klargöra vilka värden som går förlorade genom erosionen och presentera förslag till områdets fortsatta vård. Projektet bekostas av länsstyrelsen.För mer information kontakta: Ola George, 0611-88 679, 070-578 42 31