Skip to main content

Pressvisning - Arne Jones-utställningen i Fränsta

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2019 13:55 CEST

En av Arne Jones ateljéer

Välkommen på pressvisning den 1 okt kl 13.00.

Vid pressträffen medverkar och presenterar Utställningsproducent Maria Sundström Västernorrlands museum och Svante Junker Arne Jones-sällskapet utställningen.

Utställningen visas på Ålstafolkhögskola, där Arne Jones själv gick åren 1933-1935, ger en inblick i hans konstnärskap och visar några tankebubblor, skulpturer, samt en interiör inifrån hans ateljé.

Dessutom visas en film om hans Sinsemellorsom är ett offentligt verk i Sundbyberg, Stockholm. Utställningen är Västernorrlands museums första c/o i Ånge kommun av länets sju kommuner. Platsen är Ålstafolkhögskola i Fränsta. Utställningen är ett samarbete mellan Ålstafolkhögskola, Ånge kommun, Arne Jones-sällskapet och Västernorrlands museum.

Utställningsperiod och plats för utställningen

2019-10-03––2020-10-04 påÅlstafolkhögskola i FränstaÅnge kommun.

Invigning Arne Jones värld sker den 3 oktober kl. 18.00. MuseichefJenny Samuelsson Västernorrlandsmuseum invigerutställningenochberättarlitekortom Arne Jones samlingpåVästernorrlandsmuseum. Svante Junker, Arne Jones-sällskapetberättarom några“fynd” iArnesJones samlingsomfinnspåVästernorrlandsmuseum sedan 2016.

Ha du/ni någon fråga ber vi dig/er kontakta:

Utställningsproducent Maria Sundström

Mail:maria.sundstrom@vnmuseum.se

Mobil: 070-668 87 15

Västernorrlands museum bevarar, utvecklar och tillgängliggör länets kulturarv och är ett viktigt besöksmål i länet. Verksamheten är omfattande och den publika delen innefattar utställningar, program och pedagogisk verksamhet. Museet äger också stora föremålssamlingar och arkiv och bedriver ett aktivt digitaliseringsarbete. Arkeologi, konservering och bebyggelseantikvarisk verksamhet är viktiga delar i vårt utåtriktade kulturarvsarbete.

Bifogade filer

PDF-dokument