Media no image

Påminnelse pressinbjudan: Följ med landshövdingen på klättring i Predikstolen

Pressmeddelanden   •   Sep 26, 2017 13:48 CEST

Klättring har blivit en allt populärare sport - så också i Dalarna. Med en bra dialog mellan markägare och klätterklubbar och med respekt för djurliv och allemansrätt är det här ytterligare en aktivitet som gör Dalarna attraktivt för besökare.

Media är välkommen att följa med när Landshövding Ylva Thörn bekantar sig med sporten.

Program:

09:30 Samling på parkeringen till Tansvägga naturreservat och avgång upp till Slogboden på toppen.

10:00 Firning nerför branten (ej media), förevisning av klättring uppför branten samt klättring uppför branten igen.

Slut ca 12.00

Var? Tansvägga naturreservat ligger ca 15 km söder om Mockfjärd i Gagnefs kommun. Det tar en dryg timme med bil från Falun

När? Mellan 09.30 - 12.00 den 27 september

Hur? Media ordnar med egen transport. Anmälan till pressträffen sker via mejl eller telefon till kommunikationschef Lotta Larson lotta.larson@lansstyrelsen.se eller telefon 076-766 79 80.

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Klättring har blivit en allt populärare sport - så också i Dalarna. Med en bra dialog mellan markägare och klätterklubbar och med respekt för djurliv och allemansrätt är det här ytterligare en aktivitet som gör Dalarna attraktivt för besökare.

Läs vidare »
Vnnacmuqty1mizbjmmy7
Fnwbkdrf1ixt9mm3cuit

Pressinbjudan: Följ med landshövding Ylva Thörn på klättringsexkursion till Predikstolen

Pressmeddelanden   •   Sep 26, 2017 11:00 CEST

Klättring har blivit allt populärare - så också i Dalarna. Med en bra dialog mellan markägare och klätterklubbar och respekt för djurliv och allemansrätt är det här ytterligare en aktivitet som gör Dalarna attraktivt för besökare.

Vldzvtstxohekgld8xij
Cblwyrjbp4e4v2wfagvw

Pressinbjudan: Välkommen på exkursion och föredrag om sommarens naturvårdsbränning

Pressmeddelanden   •   Sep 22, 2017 08:48 CEST

Vad är en naturvårdsbränning? Varför bränner vi och hur bränner vi? Om detta kommer vår guide och föredragshållare Fredrik Lundin, projektledare för Life Taiga och ansvarig för naturvårdsbränningar på Länsstyrelsen i Dalarnas län, att berätta mer om under aktiviteten. Media är varmt välkomna att delta!

R8arssaz5kgdumxqisdo
Cblwyrjbp4e4v2wfagvw

Pressinbjudan: Nu samlas länets aktörer för att utveckla Dalarnas miljö- och hållbarhetsarbete

Pressmeddelanden   •   Sep 15, 2017 08:55 CEST

Tisdagen den 19 september samlar Länsstyrelsen i Dalarnas län och Region Dalarna länets aktörer för att diskutera miljö- och hållbarhetsarbetet i Dalarna, med sikte på Dalarnas miljömål och FN:s hållbarhetsmål (Agenda 2030).

Ggkf5v6jr6lyytgrcp7w
Cblwyrjbp4e4v2wfagvw

Pressinbjudan: Med hjälp av allmänheten vill Länsstyrelsen skydda viktiga naturområden i Dalarna

Pressmeddelanden   •   Sep 11, 2017 13:47 CEST

Alléer tillhör en av de sju svenska biotoptyper som är skyddade över hela landet. De ingår också inom begreppet grön tillsyn. Den 13 september bjuder Länsstyrelsen media till Falun för att delta under tillsynsarbetet med alléer. Under träffen kommer vi att berätta mer om det svenska biotopskyddet, hur vi arbetar med grön tillsyn i länet och på vilket sätt som allmänheten kan bidra.

Bey4dsamzbb9uyme4jqg
Cblwyrjbp4e4v2wfagvw

Tillsynsveckan 2017 – Länsstyrelsen vill hjälpa dig att göra rätt

Pressmeddelanden   •   Sep 08, 2017 07:00 CEST

Varje år resulterar Länsstyrelsens omfattande tillsynsarbete i en rad påföljder, allt från föreläggande om att åtgärda upptäckta brister till polisanmälningar i samband med misstänkta brott. Med tillsynsveckan vill Länsstyrelsen sprida kunskap om de lagar och regler som gäller, för att hjälpa människor och företag att göra rätt.

Tc03ux57a0mlq1lm0y4w
Cblwyrjbp4e4v2wfagvw

Nu bestäms hur vi ska arbeta i Dalarna för att nå länets miljömål – alla kan påverka!

Pressmeddelanden   •   Sep 05, 2017 11:57 CEST

För att möta Dalarnas miljömål har Länsstyrelsen sammanställt ett program som består av 200 åtgärder, aktiviteter som förväntas styra länets miljöarbete under perioden 2018 till 2022. Nu har alla i Dalarna som vill och kan möjlighet att komma in med sina synpunkter på programmet.

B6ahlzynomffbxmgryp3
Fnwbkdrf1ixt9mm3cuit

Landshövding Ylva Thörn gläds åt att Dalarna får sin första hertig på 71 år!

Pressmeddelanden   •   Sep 04, 2017 11:21 CEST

Vid dagens konselj på kungliga slottet i Stockholm meddelade H.M. Konungen att prins Carl Philip och prinsessan Sofias nyfödda son får namnet Gabriel Carl Walther och titeln hertig av Dalarna. Landshövding Ylva Thörn är mycket glad över utnämningen.

Media no image
Cblwyrjbp4e4v2wfagvw

Svar på den kritik som riktats mot Länsstyrelsens djurskyddskontroller

Pressmeddelanden   •   Sep 01, 2017 15:43 CEST

I ett inslag i P4 Dalarna som sänts under gårdagen framförs kritik mot Länsstyrelsens arbetsrutiner kring djurkontroller. För att möta eventuell oro kring djurskyddet i Dalarna väljer vi nu att möta kritiken och ge en bredare bild av våra arbetsrutiner.

I inslaget framförs det att Länsstyrelsen åker ut och kontrollerar allt färre anmälningar av djur som misstänks för vanvård. Det stämmer att de fysiska kontrollerna har blivit färre. Bakgrunden till detta är att före 2014 visade sig över hälften av Länsstyrelsens kontroller vara obefogade. Det betyder att vid över hälften av de tillfällen som en inspektör från Länsstyrelsen åkte ut till en djurhållare för att kontrollera uppgifterna i en djurskyddsanmälan så kunde kontrollanten inte se något fel. 2011 var det så mycket som 60 procent av de fysiska kontrollerna obefogade.

Vår bedömning är att detta arbetssätt inte bidrar till ett effektivt djurskydd. Istället har vi valt att använda våra begränsade resurser till de anmälningsärenden där det finns uppenbara och allvarliga problem, till planerade, riskbaserade kontroller och för att följa upp och vidta åtgärder hos djurhållare där vi tidigare konstaterat allvarliga brister. Detta har gett resultat. Under 2016 togs det 19 beslut om omhändertagande av djur. Det är det högsta antalet beslut om omhändertagande sedan 2012.

I inslaget framkommer det också att allt färre av djurskyddsanmälningarna kontrolleras på plats. Istället utförs kontrollerna via telefon eller brev med frågor till djurägaren. Det stämmer och är ett resultat av de nya rutiner som länsstyrelserna nationellt har infört med syfte att öka effekten av djurskyddsarbetet. Vår erfarenhet är att en ifrågasatt mindre brist hos en djurhållare kan förebyggas eller åtgärdas genom information eller genom en administrativ granskning. Djurhållaren kan skicka en bild eller annan dokumentation som visar att bristen är åtgärdad eller av annan anledning inte finns. Genom att inte åka ut vid varje ärende frigör vi resurser som vi kan använda till de ärenden där det finns allvarliga problem.

I inslaget nämns också ett två år gammalt ärende gällande hanteringen av en häst som förvarades i hästtransport. I det här fallet var det en felaktig beskrivning av ärendet. Dagen efter att anmälan skett gjordes en fysisk inspektion. När nya uppgifter inkom om att hästen fortfarande inte hade flyttats utfördes en ny fysisk kontroll. Därefter följde två förelägganden innan hästen hade flyttats till en annan ort där inspektören fick bekräftat att hästen fått en egen stallplats.

Avslutningsvis vill vi säga att Länsstyrelsen alltid strävar efter att förbättra och effektivisera verksamheten och att onödigt lidande hos djur är vår högsta prioritet. Det bör också framhållas att det finns många duktiga djurhållare här i länet som gör sitt yttersta för att djuren ska må bra.

För mer information kontakta
Marie Hammerin-Söderström, rättschef, Länsstyrelsen i Dalarnas län 
E-post: marie.hammerin-soderstrom@lansstyrelsen.se
Telefon: 010 225 04 78

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

I ett inslag i P4 Dalarna som sänts under gårdagen framförs kritik mot Länsstyrelsens arbetsrutiner kring djurkontroller. För att möta eventuell oro kring djurskyddet i Dalarna väljer vi nu att möta kritiken och ge en bredare bild av våra arbetsrutiner.

Läs vidare »
Gzktdgun0lnuexhfcsgi

Årets älgjakt: Länsstyrelsen informerar länets jägare om reglerna för terrängkörning

Pressmeddelanden   •   Sep 01, 2017 08:00 CEST

I samband med norra Dalarnas älgjaktspremiär den 4 september går Länsstyrelsen ut med en riktad information till samtliga jägare i länet. Terrängkörning på barmark med motordrivna fordon är nämligen förbjudet med några få undantag, och nu vill Länsstyrelsen sprida kunskap om reglerna.

Kontaktpersoner 30 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • Länsstyrelsen Dalarna och Landshövding Ylva Thörn
 • lovstta.vjlaparssbon@lansstyremnwyjclsvdpbuten.se
 • 010-22 50 204
 • 0767-66 79 80

 • Presskontakt
 • Kommunikationsstrateg
 • suvsiwdbbkdakazinidcnrel.falt@fpgjlansstyrctimdmrqeltfirsen.se
 • 0730 28 33 91

Om Länsstyrelsen i Dalarnas län

Om Länsstyrelsen i Dalarna

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

I vårt arbete ska vi, ofta i samarbete med andra, ta tillvara länets möjligheter, värna om befolkningens rättigheter och arbeta för att uppnå de nationella målen. Det är ett viktigt och många gånger svårt arbete där vår möjlighet till framgång ökar om vi kan arbeta utifrån en gemensam värdegrund. Vår värdegrund bygger på en samsyn kring våra mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

Adress

 • Länsstyrelsen i Dalarnas län
 • Åsgatan 38
 • 791 84 Falun
 • Sverige