Mj0ictsuq5lh2qpurvrr
Xjsve93lvivbembdrxy8 Jgdgima2j6aqhymffory

325 000 kr till klimatsmarta projekt till Dalarna – och mer pengar finns att söka

Pressmeddelanden   •   Jul 05, 2017 08:00 CEST

I juni har fem projekt i Dalarna tilldelats pengar från Klimatklivet för investeringar som minskar utsläpp av växthusgaser. I den senaste beslutsomgången beviljades bidrag till fyra ansökningar för laddstationer och en energikonvertering. Sammanlagt delades 325 000 kr ut i länet.

Vs3mnxv7mihdei61vtnv
Sagztmwnq7la79ghjkp0

Länsstyrelsen i Dalarnas län beviljar 3,7 miljoner kronor till insatser för asylsökande i Dalarna

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2017 14:42 CEST

Länsstyrelserna har regeringens uppdrag att samordna och koordinera arbetet med tidiga insatser för asylsökande i hela landet. I Dalarna har nu 3,7 miljoner kronor fördelats på 6 olika projekt.

Rixsor0lldcgvyktnrkh
Cblwyrjbp4e4v2wfagvw

Idag bildas Enåns naturreservat i Rättvik

Pressmeddelanden   •   Jun 22, 2017 10:44 CEST

Enåns reservat ligger nordost om Rättviks tätort. Det är 210 hektar stort och omfattar drygt 3,5 km av dalgången och den slingrande flodfåran. Den natursköna miljön är sedan länge ett populärt utflyktsmål. Att bevara området för friluftslivet är också ett viktigt motiv till bildandet av naturreservatet.

Quenejcnucmxttn96niy
Cblwyrjbp4e4v2wfagvw

Dalarnas 85:e byggnadsminne stärker skyddet av den kulturhistoriskt viktiga miljön i Tällberg

Pressmeddelanden   •   Jun 16, 2017 07:00 CEST

De kulturhistoriska värden som finns kopplade till Villa Björkbacken med Holpersgården, ligger bakom Länsstyrelsens beslut att byggnadsminnesförklara fastigheten. Beslutet stärker skyddet av den kulturhistoriskt viktiga miljön i Tällberg.

Rcz1dzt4g971zk73vg5q

Beslut från Länsstyrelsen i Dalarnas län om årets licensjakt på björn

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2017 16:30 CEST

Länsstyrelsen har idag fattat beslut om årets licensjakt på björn där 48 björnar får fällas. Även i år finns en kvot på björnhonor i två av fyra delområden.

Aibjrcrfqsorthymid7j

Pressinbjudan: Dalarnas krisaktörer samlas för att diskutera länets civila försvar

Pressmeddelanden   •   Jun 12, 2017 13:26 CEST

Civilt försvar är samhällets gemensamma motståndskraft och förmåga att hantera samhällsstörningar, kriser och väpnat angrepp. Riksdagens försvarsbeslut från 2016 innebär att den samlande förmågan i totalförsvaret ska säkerställas och att civilförsvaret ska återuppbyggas. 13-14 juni samlas Dalarnas krisaktörer i Tällberg för att diskutera länets arbete med frågan.

Guvyxbfhglwv1qczgdm4
Cblwyrjbp4e4v2wfagvw

Efter YouTubefilmer - Länsstyrelsen polisanmäler misstänkt brott mot tillträdesförbudet i Fredriksbergs gamla fabriksbyggnad

Pressmeddelanden   •   Jun 09, 2017 09:08 CEST

Delar av det gamla fabriksområdet i Fredriksberg är omgärdat med tillträdesförbud sedan 1998. Överhängande rasrisk, föroreningar och vattenfyllda gropar gör platsen till en fara för allmänheten. Nu väljer Länsstyrelsen att polisanmäla de överträdelser av förbudet som dokumenterats i 14 filmer på YouTube.

Tsg7hpe1nykkeic7crkn
Cblwyrjbp4e4v2wfagvw

Dalarna har fått tre nya naturreservat på nästan 1 500 ha skogsmark

Pressmeddelanden   •   Jun 07, 2017 11:11 CEST

Som ett pärlband på rad ligger tre nya naturreservat på västra sidan om Fulan i Älvdalens kommun - Rörtjärnskölen, Knittarna och längst söderut Blocktjärnåsen. I området ligger också Gethammaren, en tvärbrant klippvägg med en topplatå på ca 700 meter över havet. Stora delar av skogen utgörs av äldre brandpräglad tallskog, ett resultat av upprepade skogsbränder.

Muunpl1x7edcdeygkyyi
Cblwyrjbp4e4v2wfagvw

Pressinbjudan: landshövding Ylva Thörn delar ut SKAPA-priser och stipendium från H.M. Konungens jubileumsfond

Pressmeddelanden   •   Jun 02, 2017 09:00 CEST

Onsdag den 7 juni delar landshövding Ylva Thörn ut tre utmärkelser. Klockan 12.15 delar hon ut årets stipendium från H.M. Konungens jubileumsfond för Ungdom i Sverige. Klockan 14.30, är det prisutdelning för årets Skapapristagare, Sveriges största innovationspris. Ceremonierna sker på residenset och media är varmt välkomna.

Wyesx7dxfapqlk7mpbmi
Cblwyrjbp4e4v2wfagvw

Pressinbjudan: Efter kontrollköp av tobak i hela Dalarna – nu presenterar vi resultatet

Pressmeddelanden   •   Maj 30, 2017 07:00 CEST

Att begränsa tillgången till tobak är ett viktigt led i arbetet för att motverka rökning bland yngre. Efter starka signaler om flera handlare bryter mot reglerna har Dalarnas kommuner genomfört omfattande kontrollköp under våren. Den 1 juni presenteras resultatet på en träff med länets alkohol- och tobakshandläggare.

Kontaktpersoner 30 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • Länsstyrelsen Dalarna och Landshövding Ylva Thörn
 • neloxodwpykktta.larson@lansstyrelsmienqk.sube
 • 010-22 50 204
 • 0767-66 79 80

 • Presskontakt
 • Kommunikationsstrateg
 • chdanieljghv.falcciwt@pulqlansymstqvyritelwbptseoln.snjxhaatolse
 • 0730 28 33 91

Om Länsstyrelsen i Dalarnas län

Om Länsstyrelsen i Dalarna

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

I vårt arbete ska vi, ofta i samarbete med andra, ta tillvara länets möjligheter, värna om befolkningens rättigheter och arbeta för att uppnå de nationella målen. Det är ett viktigt och många gånger svårt arbete där vår möjlighet till framgång ökar om vi kan arbeta utifrån en gemensam värdegrund. Vår värdegrund bygger på en samsyn kring våra mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

Adress

 • Länsstyrelsen i Dalarnas län
 • Åsgatan 38
 • 791 84 Falun
 • Sverige