Förtydligande av rådande eldningsförbud i Dalarnas län

Pressmeddelanden   •   Jul 17, 2018 15:21 CEST

Länsstyrelsen och länets kommuner har under de senaste dagarna mottaget flera frågor angående det eldningsförbud som råder i Dalarna. Därför väljer Länsstyrelsen nu att gå ut med ett förtydligande av reglerna för eldningsförbudet.

Enligt länets författningssamling råder det alltid ett grundförbud mot eldning utomhus vid skogsbrandrisk över risknivå 4 (läs föreskrift: 20 FS 2001:48). Idag råder nivå 5E, vilket är den högsta nivån, och eldning utomhus är som huvudregel förbjuden.

Från föreskriften finns vissa undantag:

1. Grillning med ändamålsenlig grill i egen trädgård är tillåten trots förbudet.

2. Grillning på grillplats som godkänns av kommunal räddningschef är tillåten trots förbudet. Sådant godkännande ges i särskilt beslut av kommunen.

3. Länsstyrelsen bedömer även att användande av friluftskök, så som stormkök och gasolkök, i samband med camping inte heller omfattas av förbudet. Länsstyrelsen uppmanar dock till stor försiktighet. Brandrisken är under rådande förhållanden extrem och räddningstjänsten resurser är idag mycket ansträngda.

Vid användning av friluftskök rekommenderar Länsstyrelsen följande:

 • Det får inte finnas något bränsle på utsidan av brännkoppen och köket måste vara placerat på ett säkert sätt så att det står stadigt. Helst ska köket placeras på ett underlag som inte kan brinna, det vill säga på en stenhäll eller bar mark utan vegetation.
 • Vidare ska extra vatten finnas på plats så att släckning kan ske direkt om brand skulle uppstå. Lämpligen lagar man mat i närheten till en bäck, sjö eller liknande vattenkälla.
 • Innan man lämnar platsen måste man vara helt säker på att ingen brand kan uppstå efter användningen av köket. Marken under köket måste ha svalnat och det får inte finnas några andra tecken, så som rök, på att en eld skulle kunna uppstå efter matlagningen. 

För mer information om eldningsförbudet kontakta: 
Daniel Fält, kommunikationsstrateg, Länsstyrelsen i Dalarnas län
Mail: danil.falt@lansstyrelsen.se
Telefon: 0730 28 33 91

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Länsstyrelsen och länets kommuner har under de senaste dagarna mottaget flera frågor angående det eldningsförbud som råder i Dalarna. Därför väljer Länsstyrelsen nu att gå ut med ett förtydligande av reglerna för eldningsförbudet.

Läs vidare »

Länsstyrelserna i Almedalen 2018: Val i Sverige 2018 - en förmiddag om fusk, påverkan och källkritik

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2018 09:00 CEST

När Sverige går till val i september sker det i ett förändrat omvärldsläge och under nya förutsättningar. Vår demokrati hotas av såväl it-attacker som påverkansoperationer i syfte att förstärka motsättningarna mellan olika grupper i samhället och minska förtroendet för det politiska systemet.

Länsstyrelsen i Dalarnas län har fattat beslut om 2018 års licensjakt på björn

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2018 14:36 CEST

Länsstyrelsen har idag fattat beslut om årets licensjakt på björn där 48 björnar får fällas. Jakten är fördelad på fyra områden med en särskild kvot för vuxna honor i två av områdena. Två nyheter ingår också i beslutet.

Påminnelse pressinbjudan: Kaffe i bersån med Landshövding Ylva Thörn

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2018 12:21 CEST

Välkommen att se tillbaka på vinter/vår 2018 men också att blicka framåt tillsammans med Landshövding Ylva Thörn.

Påminnelse pressinbjudan: Kaffe i bersån med Landshövding Ylva Thörn

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2018 09:20 CEST

Välkommen att se tillbaka på vinter/vår 2018 men också att blicka framåt tillsammans med Landshövding Ylva Thörn.

Pressinbjudan: Så kan vi arbeta tillsammans med inkludering för att öka den sociala hållbarheten i länet

Pressmeddelanden   •   Jun 25, 2018 07:00 CEST

Tisdagen den 26 juni bjuder Länsstyrelsen in kommuner och organisationer i Dalarna till en heldag på temat social hållbarhet och integration. Under dagen kommer Hans Abrahamsson från Göteborgs universitet och Delegationen mot segregation att föreläsa. Media är varmt välkomna att närvara.

Den 26 juni samlar Länsstyrelsen representanter från länets kommuner och civilsamhälle för ett kunskapshöjande seminarium. Under dagen kommer Hans Abrahamsson från Göteborgs universitet att prata om hur globalisering, migration och urbanisering binder samman det lokala perspektivet med det globala. Med på dagen finns också Delegationen mot segregation som kommer att berätta om hur vi tillsammans kan öka sammanhållningen i samhället. På agendan finns också de projektmedel som finns att söka hos Länsstyrelsen inom integrationsområdet.

Media är varmt välkomna att närvara under dagen.

När: tisdagen den 26 juni, kl. 09.00-16.00
Var: Green hotell, Tällberg

Klicka på länken för att läsa programmet.

För mer information kontakta
Marina Haugdahl, integrationshandläggare, Länsstyrelsen i Dalarnas län
E-post: marina.haugdahl@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-225 04 42

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Tisdagen den 26 juni bjuder Länsstyrelsen in kommuner och organisationer i Dalarna till en heldag på temat social hållbarhet och integration. Under dagen kommer Hans Abrahamsson från Göteborgs universitet och Delegationen mot segregation att föreläsa. Media är varmt välkomna att närvara.

Läs vidare »

Påminnelse: Välkommen till invigningen av huvudbyggnaden på Stabergs bergsmansgård!

Pressmeddelanden   •   Jun 23, 2018 07:00 CEST

I Staberg har den gamla köksspisen murats upp, nya väggar har rivits och den gamla planlösningen återställts. Idag inviger vi den nyrestaurerade huvudbyggnaden på Stabergs bergsmansgård. Här kommer besökarna att möta ett levande museum över de rika bergsmännens liv i Falun. Landshövding Ylva Thörn invigningstalar, det bjuds på musik, guidad visning och rabarbersaft från trädgårdens egen rabarber.

Spillningsinventeringen är klar – men än vet vi inte hur många björnar som finns i Dalarna

Pressmeddelanden   •   Jun 21, 2018 13:28 CEST

Under 2017 skedde en omfattande björnspillningsinventering i Dalarnas och Gävleborgs län. Länsstyrelsen och Svenska Jägarförbundet höll i arbetet som engagerade både myndighetspersonal, jägare och allmänheten. Resultatet som sammanställts av Naturhistoriska Riksmuseet och Skandinaviska björnprojektet visar att det finns uppskattningsvis ca 841 björnar i de båda länen. Ett resultat som måste analyseras innan Länsstyrelsen kan säga hur många av dessa som tillhör Dalarna.

Under hösten 2017 genomfördes insamling av björnspillning i Dalarnas och Gävleborgs län samt delvis i intilliggande län. Spillningsinventeringen fångar inte upp alla individer i området, därför används en beräkningsmodell för att göra en uppskattning av det totala antalet björnar. Inom hela inventeringsområdet identifierades 635 björnar under inventeringen och utifrån den beräkningsmodell som används uppskattas den totala populationen till 841 björnar. I Dalarna identifierades 256 individer inom länet, vilket beräknas motsvara 453 björnar som berör länet. Men det är ingen slutlig siffra för hur många björnar som tillhör Dalarna.

– Det är flera faktorer som avgör vilken som blir den slutliga siffran per län, säger Jonas Bergman chef på Länsstyrelsens viltförvaltning. Resultaten från spillningsinventeringen gäller björnar som befunnit sig i området under inventeringsperioden, även de som skjutits under fjolårets licensjakt. Dessutom rör sig björnarna mellan olika län och en stor del av björnproverna har hittats i områden nära gränsen till andra län. Det innebär att samma björn kan räknas med i resultaten för flera olika län. Därför måste vi nu analysera resultatet och göra en bedömning av hur många av björnarna som faktiskt finns i Dalarna. Vår analys kommer sedan att ligga till grund för det beslut om licensjakt efter björn som vi planerare att fatta den 28 juni. 

Länsstyrelsen vill passa på att rikta ett stort tack till alla som deltagit under inventeringsarbetet. Inventeringen hade aldrig varit möjlig att genomföra utan det ideella arbete som lagts ned från jägare och privatpersoner.

Mer information om björnspillningsinsamlingen och resultaten finns på Viltskadecenters hemsida: https://www.slu.se/bjornspillningsinventering-2017/

Här följer länk till Skandinaviska björnprojektets rapport: https://www.slu.se/globalassets/ew/org/centrb/vsc/vsc-dokument/inventering/bjornstammens-storlek-i-dalarna-gavleborg-varmland-2017.pdf

Resultatet av alla enskilda prover hittas på: www.rovbase.se

För ytterligare information kontakta
Lena Berg, rovdjurshandläggare, Länsstyrelsen i Dalarnas län
Telefon: 010-225 0316
Mail: Lena.Berg@lansstyrelsen.se

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Under 2017 skedde en omfattande björnspillningsinventering i Dalarnas och Gävleborgs län. Resultatet som sammanställts av Naturhistoriska Riksmuseet och Skandinaviska björnprojektet visar att det finns uppskattningsvis ca 841 björnar i de båda länen. Ett resultat som måste analyseras innan Länsstyrelsen kan säga hur många av dessa som tillhör Dalarna.

Läs vidare »

Välkommen till invigningen av huvudbyggnaden på Stabergs bergsmansgård!

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2018 10:52 CEST

I Staberg har den gamla köksspisen murats upp, nya väggar har rivits och den gamla planlösningen återställts. Nu inviger vi den nyrestaurerade huvudbyggnaden på Stabergs bergsmansgård. Här kommer besökarna att möta ett levande museum över de rika bergsmännens liv i Falun. Landshövding Ylva Thörn invigningstalar, det bjuds på musik, guidad visning och rabarbersaft från trädgårdens egen rabarber.

Länsstyrelsen i Dalarnas län beslutar om skyddsjakt efter varg i Hedemora kommun

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2018 15:34 CEST

Länsstyrelsen i Dalarnas län har beslutat att bevilja skyddsjakt efter en varg i Hedemora kommun.

Bakgrunden är upprepade angrepp på får och ett angrepp på hund, dessutom har vargen visat oskygghet mot hästar samt rört sig nära hus och stall. Att den angripna hunden befann sig på ägarens gård samt att vargen gått in i ett stall uppvisar ett ovanligt och oskyggt beteende som bedöms som problematiskt.

Länsstyrelsen har samrått med viltskadecenter om händelserna och risken för fortsatta skador och bedömer att skyddsjakt är den enda möjliga åtgärden i dagsläget

Länsstyrelsen har hjälpt de drabbade djurägarna med lapptyg och akutnät samt informerat djurägare i området om förebyggande åtgärder. Utöver det har man utökat närvaron av en naturbevakare i området.

Skyddsjakten är tillåten under perioden 15 juni- 27 juni 2018. Eventuell förlängning av jakttiden sker efter särskilt beslut av länsstyrelsen.

Länk till beslutet:
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2e0f9f621636c84402736a2d/1529069279773/Beslut%20om%20skyddsjakt%20varg%20hda.pdf

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Länsstyrelsen i Dalarnas län har beslutat att bevilja skyddsjakt efter en varg i Hedemora kommun.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 30 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • Länsstyrelsen Dalarna och Landshövding Ylva Thörn
 • lotta.larson@lansstyrelsen.se
 • 010-22 50 204
 • 0767-66 79 80

 • Presskontakt
 • Kommunikationsstrateg
 • daoznijhelxg.fgxalxet@lansuysteiyrelsesmn.se
 • 0730 28 33 91

Om Länsstyrelsen i Dalarnas län

Om Länsstyrelsen i Dalarna

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

I vårt arbete ska vi, ofta i samarbete med andra, ta tillvara länets möjligheter, värna om befolkningens rättigheter och arbeta för att uppnå de nationella målen. Det är ett viktigt och många gånger svårt arbete där vår möjlighet till framgång ökar om vi kan arbeta utifrån en gemensam värdegrund. Vår värdegrund bygger på en samsyn kring våra mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

Adress

 • Länsstyrelsen i Dalarnas län
 • Åsgatan 38
 • 791 84 Falun
 • Sverige