Edjhciyotxfuo9cfnqtx
Fnwbkdrf1ixt9mm3cuit

Påminnelse: Idag delar landshövding Ylva Thörn ut priset Årets Nybyggare 2017

Pressmeddelanden   •   Nov 21, 2017 07:00 CET

Den 21 november kl. 11.30 delar landshövding Ylva Thörn ut priset till Årets Nybyggare på Residenset i Falun. Priset består av två kategorier, Årets Nybyggare och Årets Pionjär, och delas ut i samarbete med Almi Företagspartner.

Sutidreizim7yiwxkla5
Fnwbkdrf1ixt9mm3cuit

Landshövding Ylva Thörn uppmärksammar företagare med utländsk bakgrund, delar ut priset Årets Nybyggare 2017

Pressmeddelanden   •   Nov 17, 2017 10:25 CET

Den 21 november kl. 11.30 delar landshövding Ylva Thörn ut priset till Årets Nybyggare på Residenset i Falun. Priset består av två kategorier, Årets Nybyggare och Årets Pionjär.

Ea3bgqltokqutvez1fkr
Cblwyrjbp4e4v2wfagvw

Borlängeborna har närmast till skyddad natur i Dalarna

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2017 07:00 CET

Med närhet till skyddad natur ökar möjligheterna till friluftsliv, särskilt i tätortsnära lägen. Vid årsskiftet bodde 23 procent av invånarna i Dalarna inom en kilometer från närmaste skyddade naturområde – kortast väg till skyddad natur har invånarna i Borlänge kommun. Det visar SCB:s statistik om skyddad natur.

Mx79xcvfwcqkp5btokid
Cblwyrjbp4e4v2wfagvw

Påminnelse: Idag sker lansering av ny plan för att minska sopor och matsvinn i Dalarna

Pressmeddelanden   •   Nov 13, 2017 07:00 CET

Tillsammans med Länsstyrelsen har Dala Avfall och Dalarnas kommuner tagit fram en ny plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering. Målsättningen är bland annat att matsvinnet i kommunal kostverksamhet ska halveras till år 2030. Nu presenterar Landshövding Ylva Thörn den nya planen på Lugnetgymnasiet i Falun, media är varmt välkomna!

Bcgizjoaja9eix4dvqsf
Cblwyrjbp4e4v2wfagvw

Pressträff: Lansering av ny plan för att minska sopor och matsvinn i Dalarna

Pressmeddelanden   •   Nov 10, 2017 09:26 CET

Tillsammans med Länsstyrelsen har Dala Avfall och Dalarnas kommuner tagit fram en ny plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering. Målsättningen är bland annat att matsvinnet i kommunal kostverksamhet ska halveras till år 2030. Nu presenterar Landshövding Ylva Thörn den nya planen på Lugnetgymnasiet i Falun, media är varmt välkomna!

Tyjeqwrcjlhemkcreuzk
Cblwyrjbp4e4v2wfagvw

Småföretagare i Dalarna erbjuds gratis kurs i offentlig upphandling

Pressmeddelanden   •   Nov 02, 2017 14:47 CET

Media no image
Cblwyrjbp4e4v2wfagvw

Nu startar den nationella vargspillningsinventeringen - jägare och allmänhet uppmanas att hjälpa till

Pressmeddelanden   •   Nov 01, 2017 14:55 CET

Under hösten och vintern kommer en extra inventering av vargspillning i Sverige att genomföras. Syftet är se om det finns fler eller färre vargar än vad ordinarie inventeringen hittills visat. För att genomföra inventeringen på ett bra sätt behöver Länsstyrelsen hjälp av allmänhet och jägare med att samla och skicka in vargspillning

Inventeringen görs för att få en så korrekt bild som möjligt av totala antalet vargar i landet. Idag beräknas det totala antalet vargar utifrån föryngringar multiplicerat med 10. Genom den extra inventeringen ska denna omräkningsfaktor nu utvärderas för att se om siffran 10 stämmer, alternativt är högre eller lägre.

– Genom den här extra spillningsinventeringen hoppas vi nu kunna utvärdera om omräkningsfaktorn ger en riktig uppskattning av det totala antalet vargar. Här ingår individer i familjegrupper, revirmarkerande par, ensamma stationära vargar och vandringsvargar. Allmänhetens och jägarnas deltagande är mycket viktigt för att beslut inom vargförvaltningen ska kunna fattas på rätt grunder, säger Jonas Bergman, funktionssamordnare på Länsstyrelsen viltfunktion.

Spillning kan letas i hela länet och det är viktigt att även leta utanför kända revir för att fånga upp så kallade vandringsvargar. Man hittar den ofta på små stickvägar. Eftersom DNA i vargspillning bryts ner fort är det viktigt att skicka den till Länsstyrelsen så fort som möjligt efter att den påträffats.

Beställning av provtagnings-kit görs via Länsstyrelsens hemsida: http://www.lansstyrelsen.se/Dalarna/Sv/djur-och-natur/rovdjur/inventering-rovdjur/Pages/Vargspillningsinventering.aspx

Läs mer om den nationella varginventeringen här: http://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/viltskadecenter/Inventering/inventering-av-stora-rovdjur/inventering-av-varg/

Ta del av det preliminära resultatet från genetiska analyser av vargprov insamlade vintern 2016–2017 här: http://www.slu.se/globalassets/ew/org/centrb/vsc/vsc-dokument/inventering/identifierade-vargar-vintern-2016-2017-vsc-6-okt.pdf

För mer information om inventeringen kontakta
Lena Berg, rovdjurshandläggare, Länsstyrelsen i Dalarnas län 
E-post: Lena.Berg@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-225 03 16

Linda Vedin, vilthandläggare, Länsstyrelsen i Dalarnas län 
E-post: linda.vedin@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-225 03 59

Sven Arnvind, fältansvarig, Länsstyrelsen i Dalarnas län 
E-post: sven.arnvind@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-225 03 79

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Under hösten och vintern kommer en extra inventering av vargspillning i Sverige att genomföras. Syftet är se om det finns fler eller färre vargar än vad ordinarie inventeringen hittills visat. För att genomföra inventeringen på ett bra sätt behöver Länsstyrelsen hjälp av allmänhet och jägare med att samla och skicka in vargspillning

Läs vidare »
Xsw3nezffniutr3ddi0q
Cblwyrjbp4e4v2wfagvw

Pressinbjudan: var med när 480 ton grus hälls ut i Vanån

Pressmeddelanden   •   Okt 31, 2017 09:55 CET

Sedan 2015 har Länsstyrelsen arbetet i ett åtgärdsprogram för Vanåns avrinningsområde. Block och stenar som togs bort under flottningsepoken har lagts tillbaka för att återskapa en varierande vattenmiljö. Nu är projektet i sitt slutskede och media bjuds in för att vara med när 480 ton grus hälls ut i vattendragen.

Tlbbzp6dot5ejpoftsai
Cblwyrjbp4e4v2wfagvw

Flytande grävmaskin ska befria Limsjön i Leksand från vattenaloens grepp

Pressmeddelanden   •   Okt 26, 2017 15:27 CEST

Limsjön i Leksand är en av Mellansveriges viktigaste rastplatser för sjöfåglar. Under åren har över 200 fågelarter observerats och varje år häckar 1 000 par skrattmåsar i sjön. Men fågellivet hotas av vattenaloen, en vattenväxt som tagit över sjön. Därför kommer Länsstyrelsen, tillsammans med Leksands kommun, att använda en flytande grävmaskin i ett försök att rensa sjön.

Xubq7f8ueugn6nva4kkg
Jgdgima2j6aqhymffory

Pressträff: Länsstyrelsen leder flaggskeppsprojekt för EU-arbete inom energi och klimat: energieffektivisering i Bjursås, Falun står som modell vid internationellt besök.

Pressmeddelanden   •   Okt 23, 2017 14:22 CEST

Projektet EFFECT4buildings spänner över 7 länder, 10 organisationer och omsätter 27 miljoner. Målet är att öka antalet energieffektivitetsåtgärder som genomförs i offentliga byggnader i Östersjöregionen. Vid en kickoff i Dalarna besöker deltagarna byggarbetsplatsen vid Bjursåsskolan i Falun för att ta del av det arbete som pågår där. I samband med detta bjuds media in till pressträff.

Kontaktpersoner 30 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • Länsstyrelsen Dalarna och Landshövding Ylva Thörn
 • lowwttwoa.ldgqbplasldyphrsphon@lanbwtkpitxhisstyrelsen.srjqhe
 • 010-22 50 204
 • 0767-66 79 80

 • Presskontakt
 • Kommunikationsstrateg
 • daniel.falt@lansstyrelsen.se
 • 0730 28 33 91

Om Länsstyrelsen i Dalarnas län

Om Länsstyrelsen i Dalarna

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

I vårt arbete ska vi, ofta i samarbete med andra, ta tillvara länets möjligheter, värna om befolkningens rättigheter och arbeta för att uppnå de nationella målen. Det är ett viktigt och många gånger svårt arbete där vår möjlighet till framgång ökar om vi kan arbeta utifrån en gemensam värdegrund. Vår värdegrund bygger på en samsyn kring våra mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

Adress

 • Länsstyrelsen i Dalarnas län
 • Åsgatan 38
 • 791 84 Falun
 • Sverige