Pressinbjudan: prostitution och människohandel i Dalarna – en verklighetsbild

Pressmeddelanden   •   Sep 24, 2018 13:43 CEST

Den 26 september bjuder Länsstyrelsen och Högskolan Dalarna in regionala aktörer för att lyssna på polis, åklagare och den nationella samordnaren för prostitution och människohandel. Det blir en heldag med information om läget i länet och diskussioner om vad vi kan göra för att hjälpa människor i utsatta situationer. Bland annat tittar vi på det uppmärksammade fallet med en 13 årig flicka vars föräldrar tvingat henne att tigga. Landshövding Ylva Thörn inleder dagen. Media är varmt välkomna att närvara!

– En stor del av människohandelns organisering och kommunikation bedrivs i det dolda, där det är svårt att ingripa. Indikationer på människohandel kan vara att det är mycket persontrafik i trappuppgångar vid ovanliga tider, många taxiresor till vissa adresser på ovanliga tider, många kvinnor utanför och i hotellens barer eller utländska kvinnor som söker sig till kvinnojourer. Det är viktigt att både privata aktörer och myndigheter förstår hur den här verksamheten bedrivs och vet vart de ska vända sig med sina misstankar. Därför ordnar vi den här kunskapshöjande dagen, säger Elsie-Marie Björk, samordnare för Länsstyrelsens arbete med mäns våld mot kvinnor.

Elsie-Marie vill passa på att slå ett extra slag för eftermiddagens programpunkter.

– Då kommer vi att titta närmare på det uppmärksammade fallet med en 13-årig flicka vars föräldrar tvingat henne att tigga i Borlänge och Säter. Föräldrarna är nu dömda till fängelse och vi får höra hur polis och åklagare arbetat med fallet. Vi kommer också att diskutera vad vi kan dra för lärdomar av den här händelsen.

I samband med dagen startar också en insats inom ramen för den nationella kampanjen ”Du avgör” som drivs av Jämställdhetsmyndigheten, med hjälp av länsstyrelserna.

– 1999 var Sverige det första landet i världen att förbjuda köp av sexuell tjänst utan att kriminalisera de kvinnor och män som utnyttjas i prostitution. Syftet med kampanjen är att informera om att sexköp är olagligt och att det finns hjälp att få om man vill sluta köpa sex. Under hela hösten kommer en kampanjfilmen att visas på större mataffärer i bland annat Avesta, Borlänge, Falun, Sälen och Mora, säger Rusmira Pérez Dervisic, strateg på Länsstyrelsen.

När: onsdagen den 26 september, kl. 10.00-15.15 (klicka på den här länken för att läsa hela programmet).  
Var: Högskolan Dalarnas lokaler i Falun

För att underlätta medierapporteringen från dagen vill vi att media anmäler om ni kommer att närvara senaste den 25 september till daniel.falt@lansstyrelsen.se. För kännedom så kommer flera föreläsare att ha bråttom iväg på eftermiddagen. 

För mer information kontakta
Elsie-Marie Björk, samordnare för Länsstyrelsens arbete med mäns våld mot kvinnor
E-post: Elsie-Marie.Bjork@lansstyrelsen.se
Telefon: 010 225 04 27

Rusmira Pérez Dervisic, strateg på Länsstyrelsen, arbetar med mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer
E-post: rusmira.perezdervisic@lansstyrelsen.se
Telefon: 010 225 04 30

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Den 26 september bjuder Länsstyrelsen och Högskolan Dalarna in regionala aktörer för att lyssna på polis, åklagare och den nationella samordnaren för prostitution och människohandel. Det blir en heldag med information om läget i länet och diskussioner om vad vi kan göra för att hjälpa människor i utsatta situationer.

Läs vidare »

Tre namn saknas i förteckningen över nyvalda ledamöter till landstingsfullmäktige i Dalarna

Pressmeddelanden   •   Sep 21, 2018 12:16 CEST

Det har under dagen kommit till Länsstyrelsens kännedom att tre ledamöter från Socialdemokraterna saknas i förteckningen över nyvalda ledamöter till landstingsfullmäktige i Dalarna. Förteckningen som redogör för den slutlig rösträkning och mandatfördelning genereras av valmyndighetens system. Valmyndigheten är informerad om händelsen och arbetar på att åtgärda felet.

Det var under förmiddagen idag som Socialdemokratiska partiet kontaktade Länsstyrelsen för att informera att tre av deras fullmäktigeledamöter inte fanns med i förteckningen, det så kallade protokollet. De tre ledamöterna är Gunnar Barke, Birgitta Sohlberg och Anders Rosell.

Länsstyrelsen kunde snabbt konstatera att det har genererats ett bevis i systemet för att de tre kandidaterna är invalda, men att de av någon anledning inte finns med i protokollet.

– Vi har informerat valmyndigheten om det inträffade och de arbetar på att lösa problemet och producera ett nytt protokoll. Hur lång tid det kommer att ta vet vi inte i dagsläget, säger Helle Bryn-Jenssen, jurist och valansvarig på Länsstyrelsen i Dalarnas län.

För mer information om valarbetet i Dalarna kontakta Länsstyrelsens valledning på: 010 225 03 96

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Det har under dagen kommit till Länsstyrelsens kännedom att tre ledamöter från Socialdemokraterna saknas i förteckningen över nyvalda ledamöter till landstingsfullmäktige i Dalarna. Förteckningen som redogör för den slutlig rösträkning och mandatfördelning genereras av valmyndighetens system. Valmyndigheten är informerad om händelsen och arbetar på att åtgärda felet.

Läs vidare »

Pressinbjudan: Engelska parken i Kloster återuppstår med hjälp av medel från Länsstyrelsen

Pressmeddelanden   •   Sep 10, 2018 13:00 CEST

Husbyringen är Sveriges första ekomuseum och ligger naturskönt i Hedemora Kommun. Runt Husbyringens 6 mil långa natur- och kulturled kan besökare uppleva unika industri- och kulturhistoriska platser. Ett av besöksmålen är bruksorten Kloster, här pågår just nu ett omfattande arbete för att återskapa den engelska herrgårdsparken. Nu bjuds media in för att ta del av arbetet.

Pressinbjudan: Invigning av Blybergets naturreservat

Pressmeddelanden   •   Sep 10, 2018 10:24 CEST

Blybergets mäktiga höjd reser sig över Österdalälven för att nå 525 meter över havet vid Blybergets topp. Området är sedan länge ett populärt besöksmål i Älvdalens kommun. Nu inviger Länsstyrelsen tillsammans med Blybergets samfällighetsförening Blybergets nybildade naturreservat. Media är varmt välkomna till en kväll som kommer att gå i kulturens och naturens tecken.

Länsstyrelsen uppmanar att skörda allt grovfoder - en gång till

Pressmeddelanden   •   Sep 07, 2018 11:34 CEST

Trots att det har regnat en del de senaste veckorna och det ser grönt och friskt ut på många ställen i länet, så råder det fortfarande foderbrist i Dalarna och övriga Sverige. Så även om du normalt inte tar mer än en vallskörd per år, kan det vara en god idé att just i år skörda en gång till.

Pressinbjudan: Valet 2018 – följ Länsstyrelsens slutliga rösträkning

Pressmeddelanden   •   Sep 04, 2018 13:19 CEST

Den 9 september 2018 genomförs ordinarie val till riksdagen, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige i Sverige. Röstmottagningen, rösträkningen i vallokalen och den slutliga rösträkningen hos Länsstyrelsen är offentliga förrättningar. Det innebär att allmänheten har rätt att närvara.

Pressmeddelande: måndagen den 3 september startar älgjakten i norra Dalarna

Pressmeddelanden   •   Aug 31, 2018 13:00 CEST

I Dalarnas län har älgen en särställning bland våra vilda och jaktbara djur. En stor del av länets jaktkortslösare jagar främst älg. På måndag går startskottet för älgjaktsäsongen. Statistik från den gångna jaktsäsongen visar att förvaltningen av älgstammen i Dalarna är god och följer på ett lovande vis de målsättningar som Viltförvaltningsdelegationen satt upp.

Pressinbjudan: den 2 september invigs Enåns naturreservat i Rättvik

Pressmeddelanden   •   Aug 29, 2018 07:00 CEST

Nu bjuder Länsstyrelsen och det lokala föreningslivet in allmänheten till invigningen av Enåns naturreservat i Rättviks kommun. Under invigningsdagen kan besökarna välja mellan aktiviteter som mikroorientering, scouting och ponnyridning. Landshövding Ylva Thörn och kommunalråd Anette Riesbeck invigningstalar. Det bjudas på pannkakor och pinnbröd. Media är varmt välkomna!

Mer än hälften av Dalarnas ansökningar får stöd – nu är det dags att söka pengar från Klimatklivet

Pressmeddelanden   •   Aug 27, 2018 10:00 CEST

Klimatfrågan är vår tids största utmaning och om vi ska lyckas måste alla vara med. Klimatklivet är en av statens viktigaste miljösatsningar. Sedan 2015 har över 90 miljoner delats ut för att finansiera projekt som minskar utsläppen i Dalarna. Nu startar årets sista ansökningsomgång och Länsstyrelsen hoppas på många ansökningar.

Pressinbjudan: nu delar vi ut pris till årets ängsbrukare

Pressmeddelanden   •   Aug 27, 2018 07:00 CEST

Dalarnas slåtterängar är inte bara vackra att se på, de hör också till de mest artrika markerna vi har. Därför är det viktigt att stödja och uppmärksamma de människor i länet som håller traditionen med ängsbruk vid liv. Onsdagen den 29 augusti delar landshövding Ylva Thörn ut priset till årets ängsbrukare i Dalarna 2018.

Kontaktpersoner 31 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • Länsstyrelsen Dalarna och Landshövding Ylva Thörn
 • lodyttdoa.tplaxgrswuonuo@lelanjqssurtysureuxlsjqencz.sbwecy
 • 010-22 50 204
 • 0767-66 79 80

 • Presskontakt
 • Kommunikationsstrateg
 • dagyniijelpb.fvaaljmt@rflagcnsdksttzyrkuelkqsejrn.ywsemr
 • 0730 28 33 91

Om Länsstyrelsen i Dalarnas län

Om Länsstyrelsen i Dalarna

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

I vårt arbete ska vi, ofta i samarbete med andra, ta tillvara länets möjligheter, värna om befolkningens rättigheter och arbeta för att uppnå de nationella målen. Det är ett viktigt och många gånger svårt arbete där vår möjlighet till framgång ökar om vi kan arbeta utifrån en gemensam värdegrund. Vår värdegrund bygger på en samsyn kring våra mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

Adress

 • Länsstyrelsen i Dalarnas län
 • Åsgatan 38
 • 791 84 Falun
 • Sverige