Säter är dalakommunen där du kan räkna med ett bra bemötande

Pressmeddelanden   •   Jan 17, 2019 10:54 CET

Under hösten 2018 har åtta dalakommuner och kommunala bolag tävlat med varandra om att få så många anställda som möjligt att gå webbutbildningen ”Ett Dalarna för alla”. Tävlingen avgjordes vid årsskiftet och Länsstyrelsen kan nu säga stort grattis till Säters kommun där hela 64 procent av kommunens anställda genomfört utbildningen.

Startskott för ny prövning av svensk vattenkraft

Pressmeddelanden   •   Jan 11, 2019 08:30 CET

Alla vattenkraftsrelaterade verksamheter ska från och med den 1 januari 2019 miljöprövas för moderna miljövillkor. För att underlätta för alla vattenkraftsägare öppnar Länsstyrelsen 14 januari en enkel e-tjänst för anmälan till miljöprövning. Anmälan medför att verksamhetsutövaren kan ansöka om ersättning från Vattenkraftens miljöfond och verksamheten kan fortsätta tills prövning sker.

Landshövdingar ställer sig positiva till OS och Paralympics 2026

Pressmeddelanden   •   Jan 10, 2019 14:00 CET

Landshövdingarna i Stockholms, Jämtlands och Dalarnas län ställer sig bakom Sveriges Olympiska Kommittés (SOK) ansökan om att få arrangera Vinter-OS och Paralympics i Sverige 2026. Sven-Erik Österberg (Stockholm), Jöran Hägglund (Jämtland) och Ylva Thörn (Dalarna) ser alla positivt på sina respektive läns möjligheter att stå värd för dessa vinterspel.

I morgon, den 11 januari, lämnar SOK in den officiella ansökan till Internationella Olympiska Kommittén (IOK) om att få arrangera Vinter-OS och Paralympics 2026. Det görs då med stöd från landshövdingarna i de län där tävlingarna är tänkta att genomföras.

I ett brev till IOK lyfter Sven-Erik Österberg, Jöran Hägglund och Ylva Thörn fram att Sverige står för både tradition och erfarenhet gällande vintersportarrangemang och att ett naturligt nästa steg är Vinter-OS och Paralympics. Kombinationen av en ekonomisk, social, miljömässig och hållbar inriktning på projektet gör att de ser Sverige som en värdig och bra kandidat. Arrangemanget skulle också ge mycket tillbaka.

– Att få möjligheten att arrangera Vinter-OS och Paralympics skulle betyda mycket för Stockholm och stockholmarna. Både före, under och efter tävlingarna. Det gäller såväl direkta som indirekta effekter på tillväxt och arbetsmarknad, säger Sven-Erik Österberg, landshövding i Stockholms län.

I planeringen är Stockholm huvudort, men flera av grenarna kommer att arrangeras i Åre och Falun.

– Med såväl befintliga, som redan planerade anläggningar i våra respektive län, kommer vi kunna erbjuda högkvalitativa tävlingsarenor. Åre är redan en välrenommerad alpin ort där ett stort antal världscuper samt VM genomförts med hög kvalitet, säger Jöran Hägglund, landshövding i Jämtlands län.

I Falun är Svenska skidspelen ett återkommande arrangemang med hög internationell status och 2015 genomfördes Skid-VM i staden med stor framgång.

– Det blev ett mycket lyckat arrangemang. Ett vinter-OS på Lugnets skidstadion med den välkända silhuetten av hoppbacken vore fantastiskt roligt, säger Ylva Thörn, landshövding i Dalarnas län.

Kontakt:

Länsstyrelsen Stockholm Jonas Johansson, kommunikationschef, tfn: 010-223 12 74

Länsstyrelsen Jämtland Jöran Hägglund, landshövding, tfn: 010-225 34 00

Länsstyrelsen Dalarna Lotta Larson, kommunikationschef, 010-225 02 04

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Landshövdingarna i Stockholms, Jämtlands och Dalarnas län ställer sig bakom Sveriges Olympiska Kommittés (SOK) ansökan om att få arrangera Vinter-OS och Paralympics i Sverige 2026. Sven-Erik Österberg (Stockholm), Jöran Hägglund (Jämtland) och Ylva Thörn (Dalarna) ser alla positivt på sina respektive läns möjligheter att stå värd för dessa vinterspel.

Läs vidare »

Ny besöksstrategi ska få fler att upptäcka Fulufjället

Pressmeddelanden   •   Dec 27, 2018 07:00 CET

I ett gemensamt projekt har både den svenska och norska förvaltningen av Fulufjällets nationalparker tagit fram en gemensam besöksstrategi. Ambitionen är att göra hela fjället till ett bättre besöksmål som lockar fler besökare och får dem att stanna längre.

Lagom till jul får Dalarna åtta nya naturreservat

Pressmeddelanden   •   Dec 21, 2018 11:13 CET

Under 2018 har 21 nya naturreservat bildats i Dalarna. De sista åtta beslutades av landshövdingen lagom till jul. Bland de nya reservaten finns populära besöksmål som Ärtknubben i Leksand och Predikstolen i Ludvika. Totalt har Dalarna nu 341 naturreservat.

Fortsatt samarbete om vattenkraftåtgärder i Dalälven

Pressmeddelanden   •   Dec 20, 2018 10:00 CET

Efter tre år av gemensam analys av möjligheten att genomföra miljöåtgärder i Dalälven med hänsyn till vattenkraftens behov, har myndigheter och företag beslutat om ett nybildat förvaltningsråd. Rådets uppgift är att omsätta planen för vattenkraftens miljöåtgärder i Dalälven till faktiska insatser.

Länsstyrelsen river för att bygga nytt

Pressmeddelanden   •   Dec 19, 2018 14:13 CET

Nu har Länsstyrelsen plockat ned det gamla utsiktstornet i Siljansnäs. Tornet som varit stängt för besökare sedan 2015 ska ersättas av ett nytt, modernt och tillgängligt torn. Myndigheten tittar för närvarande på två olika alternativ för det nya torn som man hoppas kunna resa så snart som möjligt.

Rekordavslutning för Klimatklivet 2018

Pressmeddelanden   •   Dec 17, 2018 11:23 CET

I årets sista beslutsomgång för det statliga investeringsstödet Klimatklivet står det klart att 47,4 miljoner går till 36 ansökningar från Dalarna. Det betyder att företag, kommuner och föreningar i länet kan genomföra investeringar som sparar nästan 250 000 ton koldioxid – en rekordsatsning på miljön.

I den senaste ansökningsomgången i Klimatklivet kom det in hela 69 ansökningar från Dalarna. Vilket är fler än någonsin tidigare. Naturvårdsverket har nu beslutat att 36 stycken av dem beviljas stöd. Det betyder att företag, kommuner och föreningar i Dalarna nu kan genomföra investeringar för 90,7 miljoner kronor som tillsammans sparar nästan 250 000 ton koldioxid (enligt Naturvårdsverket släppte svenska hushåll ut ungefär 7 ton koldioxid per person 2015). Av detta bidrar Klimatklivet med drygt hälften, 47,4 miljoner kronor, vilket även det är ett rekord. 

– De största investeringsstöden i Dalarna är kopplade till Spendrups bryggeri i Grängesberg. Företaget planerar att minska sin oljeanvändning väsentligt. Istället ska man elda mer pellets, biogas och drav, en restprodukt från företagets egna öltillverkning. En ny biobränsleeldad ångpanna ska också byggas vid bryggeriet av Böta Kvarn Consulting. Klimatklivet bidrar totalt med 28,6 miljoner till de investeringar som krävs för att genomföra omställningen vid bryggeriet, säger Annika Varghans, klimatstrateg på Länsstyrelsen.

Förutom Spendrups så får Ludvikahem 2,2 miljoner i stöd för konvertering från olja till värmepump i 7 olika fastigheter i Fredriksberg.

– Ludvika var den dalakommun som fick bäst utdelning i den här omgången med 30,8 miljoner. Andra kommuner där många ansökningar gått igenom är Borlänge, Falun och Rättvik, säger Annika.

Av de 36 beviljade ansökningarna i länet gäller 22 stycken laddstationer för elbilar, 12 stycken avser konverteringar från olja till miljövänligare alternativ, dessutom delas stöd ut till en informationsinsats och en energieffektiviseringsåtgärd.

– Bland laddstationerna kan nämnas att Avesta beviljats stöd för en snabbladdare. Det betyder att alla dalakommuner snart har möjlighet att erbjuda snabbladdning, avslutar Annika.

Trots det stora intresset är Klimatklivets framtid oviss. Arbetet fortsätter med att följa upp de projekt som redan beviljats stöd och det kommer att finnas pengar att utbetala till dem. Men det är osäkert om, och i sådant fall när, det blir någon ny ansökningsomgång 2019. Allt hänger på regeringsbildningen och statens budget för nästa år. 

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

I årets sista beslutsomgång för det statliga investeringsstödet Klimatklivet står det klart att 47,4 miljoner går till 36 ansökningar från Dalarna. Det betyder att företag, kommuner och föreningar i länet kan genomföra investeringar som sparar nästan 250 000 ton koldioxid – en rekordsatsning på miljön.

Läs vidare »

Ny prövning av dammen i Östra Vakern

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2018 11:00 CET

Länsstyrelsen tar tillbaka föreläggandet som myndigheten tidigare riktat mot Östra Vakerns dammägare, Dalälvens vattenregleringsföretag (DVF). Istället för rivningsansökan kommer DVF nu att anmäla dammen till regeringens nationella omprövningsplan för dammar.

Under 2016 framkom det att dammen i Östra Vakerns utlopp i Vansbro kommun saknade giltigt tillstånd. Därför beslutade Länsstyrelsen att dammägaren antingen skulle söka tillstånd för verksamheten eller söka tillstånd för att riva ut dammen. Efter begäran om förlängd tid beslutades att ansökan skulle inkomma till domstol senast den 31 december 2018.

I Juni 2018 beslutade riksdagen att anta en ny lagstiftning gällande vattenverksamhet. En lag som träder i kraft den 1 januari 2019. Den nya lagstiftning säger att alla vattenanläggningar som producerar vattenkraftsel, kan kopplas till vattenkraftsproduktion eller uppfördes med syftet att producera vattenkraftsel ska förses med moderna miljövillkor.

– I Sverige ska vi nå den målsättningen genom en ny nationell omprövningsplan (NAP). Enligt lagförslaget ska alla berörda anläggningar inom en 20-årsperiod förses med moderna miljövillkor. Prövningen kommer att ske på ett samordnat vis och alla anläggningar som har ett verksamhetsmässigt samband kommer prövas samtidigt, säger Stefan Tansbo, chef på Länsstyrelsens enhet för miljöprövning och vattenverksamhet.

Länsstyrelsen gör nu bedömningen att dammen i Östra Vakerns utlopp kommer att omfattas av de nya bestämmelserna och därmed bli föremål för domstolsprövning enligt den tidplan som fastställs i NAP.

– Vi vill att fördelarna med den samordnade prövningen ska bli så stora som möjligt. Därför anser vi att det är bäst att prövningen av dammen i Östra Vakern sker i samband med övriga anläggningar som kan kopplas till regleringen av Östra Vakern. Domstolen kommer då bättre kunna väga kraftintresset, miljönyttan och övriga intressen som påverkas av anläggningen. Därför har vi nu, på begäran av dammägaren, beslutat oss för att ta tillbaka vårt föreläggande, säger Stefan.

Hela beslutet finns bifogat längre ned i det här pressmeddelandet. 

För mer information kontakta 
Stefan Tansbo, chef på Länsstyrelsens enhet för miljöprövning och vattenverksamhet
E-post: Stefan.Tansbo@lansstyrelsen.se
Telefon: 010 225 03 08

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Länsstyrelsen tar tillbaka föreläggandet som myndigheten tidigare riktat mot Östra Vakerns dammägare, Dalälvens vattenregleringsföretag (DVF). Istället för rivningsansökan kommer DVF nu att anmäla dammen till regeringens nationella omprövningsplan för dammar.

Läs vidare »

Presssinbjudan: Skinkmacka på residenset med Landshövding Ylva Thörn, Ulf Berg och Birgitta Sacrédeus

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2018 09:00 CET

Välkommen på skinkmacka tillsammans med Landshövding Ylva Thörn, Ulf Berg och Birgitta Sacrédeus med regionbildningen i fokus.

Kontaktpersoner 31 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • Länsstyrelsen Dalarna och Landshövding Ylva Thörn
 • lovhttgda.oxlasqrsmnonuj@loxanuhssjdtyfuremtlsdrenrg.sbiehj
 • 010-22 50 204
 • 0767-66 79 80

 • Presskontakt
 • Kommunikationsstrateg
 • dahdninselke.fkmalzmt@gplavdnseistahyrkgelalseufn.eosekp
 • 0730 28 33 91

Om Länsstyrelsen i Dalarnas län

Om Länsstyrelsen i Dalarna

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

I vårt arbete ska vi, ofta i samarbete med andra, ta tillvara länets möjligheter, värna om befolkningens rättigheter och arbeta för att uppnå de nationella målen. Det är ett viktigt och många gånger svårt arbete där vår möjlighet till framgång ökar om vi kan arbeta utifrån en gemensam värdegrund. Vår värdegrund bygger på en samsyn kring våra mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

Adress

 • Länsstyrelsen i Dalarnas län
 • Åsgatan 38
 • 791 84 Falun
 • Sverige