Länsstyrelsen informerar om läget i Dalarnas län, fredag 29 maj, 2020

Pressmeddelanden   •   Maj 29, 2020 13:06 CEST

​Under fredagen samlades länets krishanteringsråd och näringslivsråd. Under mötet presenterade Länsstyrelsen läget i Dalarnas län, med fokus på coronasmittan och dess konsekvenser. Här följer en sammanfattning av hur Dalarna påverkats och de utmaningar som vi ser i länet.

Fanutdelning och kommunhälsningar när Länsstyrelsen livesänder nationaldagsfirande från residenset i Falun

Pressmeddelanden   •   Maj 28, 2020 10:52 CEST

​För att undvika stora folksamlingar och minska smittrisken sänder Länsstyrelsen Dalarnas nationaldagsfirande live från residenset i Falun. Programmet, som sänds via Länsstyrelsens webbsida och den lokala Tv-kanalen Dalavision, innehåller bland annat högtidstal från landshövding Ylva Thörn, fanutdelning till Lions Club Ludvika och Hedemora Scoutkår och hälsningar från länets kommuner.

Pressinbjudan: Innovation Camp – ”mitt energismarta och hållbara liv 2030”

Pressmeddelanden   •   Maj 27, 2020 15:10 CEST

Upphandlingsdialog Dalarna startar upphandlingsakut

Pressmeddelanden   •   Maj 26, 2020 13:36 CEST

Den pågående coronapandemin innebär allvarliga påfrestningar för Dalarnas näringsliv. Åtskilliga stödaktiviteter har redan startats inom region och kommuner. Men även den offentliga upphandlingen kan vara ett viktigt stöd, framför allt för små och medelstora företag. därför startar Upphandlingsdialog Dalarna (UDD) nu en upphandlingsakut.

Länsstyrelsen informerar om läget i Dalarnas län, fredag 22 maj, 2020

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2020 13:00 CEST

Arbetskraft fördelas om för att hjälpa skogsbruk och lantbruk

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2020 13:25 CEST

​Den pågående pandemin ställer samhället inför nya utmaningar. Samtidigt som många varslas eller förlorar sina arbeten finns det branscher som ropar efter arbetskraft då rörelse mellan olika länder begränsas. I ett samarbete gör myndigheter i Dalarna en satsning för att matcha arbetsgivarnas behov med den tillgängliga arbetskraften.

Länsstyrelsen informerar om läget i Dalarnas län, fredag 15 maj, 2020

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2020 13:35 CEST

Under fredagen samlades länets krishanteringsråd och näringslivsråd. Under mötet presenterade Länsstyrelsen läget i Dalarnas län, med fokus på coronasmittan och dess konsekvenser. Här följer en sammanfattning av hur Dalarna påverkats och de utmaningar som vi ser i länet.

​Länsstyrelsen skjuter upp öppnandet av flugfisket i Storån och fjällstugor för uthyrning

Pressmeddelanden   •   Maj 14, 2020 10:42 CEST

Länsstyrelsens stugor vid Hävlingen och på övriga platser i dalafjällens naturreservat hålls fortsatt stängda, åtminstone fram till den 20 juni. Det kvoterade flugfisket i Storån stängs också helt fram till den 20 juni. Det skulle öppna den 6 juni. Länsstyrelsen inväntar Folkhälsomyndighetens rekommendationer inför sommaren, innan beslut fattas om öppethållande efter den 20 juni.

Vi håller våra två naturum stängda tillsvidare

Pressmeddelanden   •   Maj 12, 2020 13:44 CEST

​På grund av covid-19-pandemin kommer Länsstyrelsen inte att öppna naturum Dalarna i Siljansnäs och naturum Fulufjället i sommar. Vid naturum Fulufjället kommer det dock finnas personal på plats utomhus för att kunna svara på frågor och ge tips om området.

Länsstyrelsen informerar om läget i Dalarnas län, fredag 8 maj, 2020

Pressmeddelanden   •   Maj 08, 2020 14:49 CEST

Om Länsstyrelsen i Dalarnas län

Om Länsstyrelsen i Dalarna

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

I vårt arbete ska vi, ofta i samarbete med andra, ta tillvara länets möjligheter, värna om befolkningens rättigheter och arbeta för att uppnå de nationella målen. Det är ett viktigt och många gånger svårt arbete där vår möjlighet till framgång ökar om vi kan arbeta utifrån en gemensam värdegrund. Vår värdegrund bygger på en samsyn kring våra mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

Adress

  • Länsstyrelsen i Dalarnas län
  • Åsgatan 38
  • 791 84 Falun
  • Sverige