Skip to main content

Länsstyrelsen anmäler felaktig vargjakt

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2017 15:58 CET

Onsdagen den 15 februari klockan 16:53 fälldes den sista vargen under licensjakten i Dalarna. Enligt jaktlagstiftningens 9 paragraf får jakt pågå en timme efter solens nedgång, men då inte med hjälp av hund. Den här dagen gick solen ned klockan 16:48 i området och då vargen sköts för hund är det en överträdelse av villkoren. Därför har Länsstyrelsen idag lämnat in en anmälan om misstanke mot brott mot jaktförordningen till polisen.

- Vår roll som myndighet är inte att göra en rättslig bedömning av det inträffade. Vi kan konstatera att utifrån de uppgifter som vi har tagit del av så har jakten skett på ett felaktigt sätt. Då måste vi lämna över frågan till polisen. Sedan är det upp till dem att göra sin bedömning av det inträffade, säger Jonas Bergman, funktionssamordnare på Länsstyrelsen i Dalarnas län.

För mer information kontakta
Jonas Bergman, Länsstyrelsen i Dalarnas län 
Mail: jonas.bergman@lansstyrelsen.se
Tel:  010-225 03 17

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.