Skip to main content

Ännu fler naturupplevelser än tidigare

Nyhet   •   Feb 08, 2017 09:49 CET

Hissö naturreservat. Foto: Eva Elfgren

Under 2017 kommer Länsstyrelsen i Kronobergs län kunna bevara och tillgängliggöra fler värdefulla områden för naturupplevelser än tidigare. Det framgår av Naturvårdsverkets årliga fördelning av resurser för skydd och åtgärder för värdefull natur.

Årets stora satsningar används bland annat till nya naturreservat och naturvårdsavtal, insatser för friluftslivet och grön infrastruktur. Dessutom satsar vi på åtgärder för hotade arter, skötsel av naturreservat samt Natura 2000-områden. Satsningar som alla tillsammans tar oss ett steg närmre att uppnå de nationella miljö- och friluftslivsmålen.

Länsstyrelsen Kronoberg skyddar natur och genomför åtgärder

De extra resurserna innebär möjlighet att hålla ett fortsatt högt tempo i beslut om reservatsärenden, det innebär även att vi kan genomföra satsningar inom åtgärdsprogrammen för hotade arter (ÅGP), bland annat genom att utföra inventering av våra skyddsvärda träd.

- Skyddsvärda träd är levande kulturminnen som bär på en fantastiskt rik mångfald av liv. Hundratals arter lever i eller på träden, säger naturvårdshandläggare Marion Jannes.

- I Kronobergs län satsar vi dessutom särskilt på skötsel av våra slåtter och betesmarker. I år planerar vi att gynna blomrikedomen genom flertalet naturvårdsbränningar, fortsätter naturvårdshandläggare Ellen Flygare.

Genom satsningarna blir naturen tillgänglig för fler, det skapar friluftsliv för många. För att tillgängliggöra alla pärlor samarbetar Länsstyrelsen därför med lokala föreningar för att synliggöra deras aktiviteter.

­­‑ En satsning som vi jobbat med i flera år är att samordna och ge ut ett naturutflyktsprogram. Programmet innehåller lokala föreningars aktiviteter, exempelvis vandringar i sagolika miljöer, uggleutflykter och mountainbiketurer. Årets program planeras till början av mars, säger naturskyddshandläggare Liselott Nilsson.

Fakta

Idag finns 123 naturreservat i Kronobergs län. Anslaget för skydd av värdefull natur i Kronobergs län ligger 2017 på 22 miljonerkr (varav 20 miljoner kr ska användas till att ersätta markägare) och anslaget för åtgärder för värdefull natur ligger på nära 13 miljoner kr.

Läs mer

Skydd av värdefull natur och fördelning

Skyddsvärda träd i kulturlandskapet

Kontakt

Marion Jannes, naturskyddshandläggare Länsstyrelsen i Kronobergs län
010-223 73 63, marion.jannes@lansstyrelsen.se

Ellen Flygare, naturvårdshandläggare Länsstyrelsen i Kronoberg
010-223 74 68, ellen.flygare@lansstyrelsen.se

Liselott Nilsson, naturskyddshandläggare Länsstyrelsen i Kronobergs län
010-223 73 73, liselott.nilsson@lansstyrelsen.se