Skip to main content

Utredning föreslår effektivare bredbandsstöd

Nyhet   •   Jun 13, 2013 16:05 CEST

Kristina Alsér har regeringens uppdrag att utvärdera bredbandsstrategin. Den 12 juni överlämnade hon ett delbetänkande till regeringen kring effektivare bredbandsstöd. Utredningen innehåller en rad förslag så som tillsättande av regionala bredbandskoordinatorer och förslag om att nationella medfinansieringsmedel ska slås samman med ordinarie bredbandsstöd inom landsbygdsprogrammet. Förslagen i utredningen syftar till att hantera nuvarande och potentiella problemområden kring  egelverk, styrning och uppföljning, samordning och legitimitet.  

På regeringens webb kan du läsa utredningen i sin helhet:
http://www.regeringen.se/content/1/c6/21/90/54/52b1ca0b.pdf