Skip to main content

250 skolledare ges möjlighet till unik samverkan genom kommande astronautkonferens

Pressmeddelande   •   Maj 30, 2014 08:00 CEST

Datum: måndag 2 juni
Tid: 15:30 – 17:00, Kaffe och smörgås serveras från kl. 15.00
Plats: IKEA-salen, Hus N, Linnéuniversitetet Växjö

Regionen har ett stort behov av människor med kompetens inom tekniska yrken. Vi möter stora åldersavgångar och den kommande generationen riskerar att inte vara etablerad i rätt takt för att möta arbetsmarknadens behov i önskad tid. Om inte näringslivet och skolorna tillsammans lyckas attrahera unga till tekniska yrken riskerar arbetsmarkanden att stagnera.

Länsstyrelsen, Regionförbundet, Växjö kommun och Linnéuniversitetet kraftsamlar därför representanter från näringslivet, regionens alla ledare inom skolverksamheten; från förskola till vuxenutbildning, och samordnare mellan skola och näringsliv, i en gemensam satsning att öka intresset för kunskap, teknik och naturvetenskap.

I slutet av september 2015 kommer ca 100 astronauter från hela världen till Kronoberg. The Association of Space Explorers har valt södra Småland för sin årliga internationella konferens. Astronauterna kommer att under två dagar göra besök bland annat hos olika skolor i länet.

Tanken med måndagens samling är att ge länets skolledare möjlighet att samverka och inspireras av astronauterna i sin undervisning. Vilket i förlängningen också kan ge skolorna en möjlighet att samverka även kring andra ämnen.

Program
- Landshövding Kristina Alsér hälsar välkommen och inleder
- Marcus Brunskog, projektledare förstudien; Mot nya höjder
- Lisa Fuglesang, samordnare nationellt för ASE 2015 Mot nya höjder

Presentation av grunderbjudandet till skolorna
- Joanna Kron, GoTech
- Marika Sunesson, Ung Företagsamhet
- Karin Palmér, projektledare TvärdraG

Kontaktpersoner
Karin Palmér, 0709-64 57 73
Marcus Brunskog, 070-976 10 07


Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8, 351 86 Växjö
www.lansstyrelsen.se/kronoberg
Tfn: 010 223 70 00
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se