Skip to main content

Anmäl till Länsstyrelsen om du har använt paragraf 28 i jaktförordningen

Pressmeddelande   •   Jun 28, 2013 11:11 CEST

Den 1 juli träder en ändring av jaktförordningens paragraf 28 i kraft. Förändringen innebär att den som dödat ett rovdjur för att freda sina tamdjur anmäler det till Länsstyrelsen istället för som tidigare till  polisen. I övrigt förblir 28 § oförändrad.

Förändringen innebär att Länsstyrelsen kommer att göra en första bedömning och om det sedan finns misstanke om brott ska Länsstyrelsen anmäla händelsen till polisen.

Vid användning av 28 § jaktförordningen gäller att:

Om något av rovdjuren björn, varg, järv eller lo angriper tamdjur eller om det finns skälig anledning att befara ett sådant angrepp, får åtgärder vidtas för att skrämma bort rovdjuret.

Rovdjur som avses i första stycket (björn, varg, järv eller lo) får dödas av ett tamdjurs ägare eller vårdare för att skydda tamdjuret:

1.  När rovdjuret angriper och skadar tamdjuret eller om det är uppenbart att ett sådant angrepp är omedelbart förestående,

2.  Om det finns skälig anledning att befara ett angrepp på tamdjuret och dödandet sker i omedelbar anslutning till att rovdjuret har angripit och skadat eller dödat tamdjur, eller

3.  Om rovdjuret befinner sig inom inhägnat område avsett för skötsel av tamdjuret och det finns skälig anledning att befara ett angrepp där.

Rovdjuret får bara dödas när det inte går att skrämma bort rovdjuret eller på något annat lämpligt sätt avbryta eller avvärja angreppet.

Användandet av 28 § jaktförordningen kan delegeras enligt 28 a jaktförordningen.


Kontakt:
Johanna Martin
Tf Kommunikationschef på Länsstyrelsen i Kronobergs län
Telefon: 076-760 14 37

Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8, 351 86 Växjö
www.lansstyrelsen.se/kronoberg
Tfn: 010 223 70 00
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se