Skip to main content

Bok om Vartorps kvarn

Pressmeddelande   •   Jul 17, 2013 11:29 CEST

I Länsstyrelsens skriftserie om länets kulturmiljöer
ges nu boken om Vartorps kvarn ut.

Skrifterna trycks i en mindre upplaga men publiceras framförallt på Länsstyrelsens hemsida för att nå fler målgrupper.

Författare till denna skrift är 1:e antikvarie Samuel Palmblad vid Kulturparken Småland AB.  

Johan Lorentz Aschan anlade en ny kvarn i Vartorp 1860 och den var i drift i nästan precis hundra år. Byggnaden med tillhörande damm har efter omfattande men varsamma renoveringar i början av 2000-talet blivit en av de vackra och intressanta kvarnmiljöerna i Kronobergs län. Renoveringen möjliggjordes med statliga bidrag till Kulturmiljövård. Denna skrift berättar om byggnadens
historia.  

Skriften finns i digital form på länsstyrelsens
hemsida. Följ denna länk

Kontaktpersoner
Byggnadsantikvarie Veronica Trygg, tfn 010 223 74 27
Länsantikvarie Heidi Vassi, tfn 010 223 74 88


Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8, 351 86 Växjö
www.lansstyrelsen.se/kronoberg
Tfn: 010 223 70 00
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se