Skip to main content

Eldningsförbud i Kronobergs län

Pressmeddelande   •   Jul 17, 2013 10:21 CEST

Stor till mycket stor brandrisk i länet gör att Länsstyrelsen nu beslutar om generellt eldningsförbud i Kronobergs län från och med 2013-07-17 kl. 12.00 och tills vidare. Brandflyg bevakar länet för att om möjligt tidigt upptäcka bränder i skog och mark.


Vid eldningsförbud är det förbjudet att göra upp öppen eld i skog och mark
och även på villatomter. Det är dock tillåtet att grilla med träkol och
briketter i camping-/trädgårdsgrillar på ben eller i grillar placerade på
obrännbart underlag som gör att värmen inte kan överföras till brännbart
underlag på marken. Stor försiktighet ska givetvis iakttas vid all hantering av
eld. I samband med grillning behöver aska och glödbädd hanteras med stor
försiktighet, då värme och glöd kan finnas kvar under lång tid.  

Efter en period av torrt och varmt väder har avdunstningen gjort att
markfuktigheten nu sänkts så lågt, att antändningsrisken i skog och mark nu är
stor eller mycket stor i större delen av länet. Förutsättningarna för snabb
spridning av uppkomna bränder ökar och bedöms nu som stora i delar av länet.  

SMHIs längre prognoser pekar på fortsatt varmt och torrt väder. Små
nederbördsmängder skulle inte påverka brandrisken mer än högst tillfälligt, då
den dagliga avdunstningen nu motsvarar omkring 5 mm nederbörd. Bedömningen är
att uttorkningen kommer att fortsätta och att det blir mycket stor eller extrem
brandrisk i hela länet.

Prognoskartor, Länsstyrelsens och kommuners bedömningar och beslut kan följas på länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se/kronoberg eller direkt via www4.g.lst.se/scripts/brandrisk/. Har man inte tillgång till internet, kan man få information om Länsstyrelsens generella bedömning av
brandrisken och beslut om eldningsförbud via en telefonsvarartjänst på tfn 0470-186 80.  

Kontakt: Martin Unell, 010-223 71 49, martin.unell@lansstyrelsen.se.

Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8, 351 86 Växjö
www.lansstyrelsen.se/kronoberg
Tfn: 010 223 70 00
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se