Skip to main content

Fart för vindkraften

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2011 08:31 CET

Den 11 november 2011 gav Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Kronobergs län tillstånd till en vindkraftspark i trakten av Furuby.  

Beslutet innebär att HS Kraft AB, PeBo Naturbruk och Gunnar Boman får möjlighet att etablera 11 vindkraftverk, där varje vindkraftverk få ha en totalhöjd av 150 meter.   

Etablering av vindkraftsparker ska ske på platser i länet som är lämpliga och etableringen ska kunna ske med minsta intrång och olägenheter för människors hälsa och miljön. Miljöprövningsdelegationen anser att verksamheten är väl lokaliserad. Under tillståndsprövningen har allmänheten varit väldigt aktiva och inkommit med flera yttranden.  

Sveriges Riksdag har idag ett planeringsmål om 30 TMWh vindkraft till år 2020, i och med detta beslut kommer Sverige närmre det uppsatta målet. Elproduktionen i parken förväntas kunna uppgå till 55 000 MWh/år.  

 

För mer information, kontakta

Kaisa Sandstedt, Tillsyn och prövning av miljöfarliga verksamheter, tfn 0470-864 51
kaisa.sandstedt@lansstyrelsen.se  

Carl-Philip Jönsson, Miljövårdsdirektör, tfn: 0470-864 68
carl-philip.jonsson@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8, 351 86 Växjö
www.lansstyrelsen.se/kronoberg
Tfn: 0470 - 860 00
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se