Skip to main content

Förnyat kulturmiljöarbete

Pressmeddelande   •   Maj 31, 2016 16:00 CEST

- kulturmiljöstrategi för Kronobergs län 2016-2020

Sidinnehåll 1

Länets kulturmiljöstrategi är reviderad för en ny femårsperiod: Förnyat kulturmiljöarbete – Kulturmiljöstrategi för Kronobergs län 2016-2020.

Den strategiska inriktningen för länets kulturmiljöarbete är:

  • Breddad syn på småländskt kulturarv
  • Kulturmiljöer utvecklas hållbart
  • Upprätthålla levande dialog mellan aktörer

Strategin är framtagen i bred samverkan mellan Länsstyrelsen, Regionförbundet södra Småland, Kulturparken Småland AB, länets kommuner och övriga regionala aktörer och kulturinstitutioner.

En utgångspunkt i framtagande av strategin har bl a varit de nya nationella målen för kulturmiljöarbetet, som tagits fram av regeringen. Målen ska styra de statliga insatserna på kulturmiljöområdet. De ska även kunna inspirera och vägleda politiken i kommuner och landsting.

Skriften finns i digital form på länsstyrelsens hemsida. Följ denna länk:

Kontaktperson:

Länsantikvarie Heidi Vassi, 010-223 74 88

Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8, 351 86 Växjö
www.lansstyrelsen.se/kronoberg
Tfn: 010 223 70 00
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se