Skip to main content

Låga vattennivåer ger beslut om minskad tappning

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2016 14:54 CEST

Efter en längre period med begränsad nederbörd och lågt vattenstånd i sjön Åsnen tog Länsstyrelsen i Kronobergs län i tisdags beslutet att minska tappningen av vatten från Åsnen. 

Det vatten som tappas från sjön har sedan slutet av maj 2016 legat på en miniminivå enligt villkoren i den dom som styr sjöns reglering, samtidigt säger domen att tappningen från sjön från och med den 16 oktober ska ökas.

Åsnens vatten ligger nu i närheten av en nivå som sjön inte bör underskrida och enligt domen kan man vid långvariga perioder med låga tillrinningar frångå gällande tappningsbestämmelser. Genom detta har Länsstyrelsen i Kronobergs län nu tagit ett beslut som frångår bestämmelsen om en ökad tappning om 9 m3/s och istället valt att begränsa tappningen till 6 m3/s .

- Vi bedömer att detta beslut bör minska den negativa miljöpåverkan på sjöns naturvärden och så långt som möjligt tillgodose intressena nedströms i Mörrumsån, säger Jan Grosen tf. miljövårdsdirektör på Länsstyrelsen i Kronoberg.

Länsstyrelsen följer läget i Åsnen noga och kommer vid förändrade förhållanden att ändra sitt beslut.

Vid frågor, välkomna att kontakta:

Jan Grosen, tf. miljövårdsdirektör, 010-223 71 80, jan.grosen@lansstyrelsen.se

Elin Wallquist, vattenvårdshandläggare, 010-223 71 47, elin.wallquist@lansstyrelsen.se

Anna Johansson, vatten- och miljöskyddshandläggare, 010-223 73 80, anna.g.johansson@lansstyrelsen.se

Om vattennivån i sjön Åsnen
Det är staten som äger regleringen av Åsnen och Länsstyrelsen i Kronobergs län har uppdraget att förvalta regleringen. Hur regleringen ska gå till bestäms i villkor i miljödomstolen i Växjös dom den 16 mars 2007 (mål M 5, 6-99), samt vattendomstolen i Växjös deldom 14 december 1982 (VA 3/1979, DVA 58/1982).

Enligt domen bör vattennivån i Åsnen inte underskrida nivån +138,00 meter över havet (möh). Idag ligger sjön endast 3 centimeter över den nivån, +138,03 möh, vilket gjorde att beslut togs om minskad tappning.

Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8, 351 86 Växjö
www.lansstyrelsen.se/kronoberg
Tfn: 010 223 70 00
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se