Skip to main content

Länets lantbrukare får sina jordbrukarstöd tidigare än vanligt

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2016 08:28 CEST

Stora delar av jordbrukarstöden för 2016 betalas ut i början av oktober. Detta innebär att länets lantbrukare får större delen av sina ersättningar tidigare än vanligt. Sammanlagt betalas 152 miljoner kronor ut till 2 000 lantbruksföretagare under oktober.

Utbetalningar kan göras tidigare i år på grund av att Jordbruksverket tagit fram nya förutsättningar för länsstyrelserna att besluta om utbetalning av ersättningar. Bland annat har det getts möjligheter att delutbetala gårdsstödet, förgröningsstödet, stödet till unga och nötkreatursstödet.

Utbetalningar i oktober

  • Delutbetalning på 85 procent för kompensationsstöd, ersättningar för ekologisk produktion och miljöersättningar från landsbygdsprogrammet 2007-2013 – med start i oktober, sammanlagt 44 miljoner.
  • Delutbetalning på 70 procent för gårdsstöd, nötkreatursstöd, förgröningsstöd samt stödet till unga lantbrukare – med start den 21 oktober, sammanlagt 108 miljoner. Dessa stöd har tidigare betalats ut först i december.

Planerade utbetalningar i december

  • Delutbetalning på 85 procent för miljöersättning för betesmarker och slåtterängar - med start den 16 december 2016.
  • Ytterligare en delutbetalning av gårdsstöd, nötkreatursstöd, förgröningsstöd samt stödet till unga lantbrukare för 2016 upp till 90 procent av lantbrukarens stödbelopp - med start den 16 december.
  • Miljöersättningar för restaurering av betesmarker och slåtterängar, fäbodar och skötsel av våtmarker – med start 30 december.

Kontaktpersoner:

Stefan Carlsson, Landsbygdsdirektör
010-223 73 24, stefan.carlsson@lansstyrelsen.se

Ulla-Britt Sahlin, Funktionsledare
010-223 73 02, ulla-britt.sahlin@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8, 351 86 Växjö
www.lansstyrelsen.se/kronoberg
Tfn: 010 223 70 00
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se