Skip to main content

Länsstyrelsen föreslår två nya naturreservat

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2013 09:52 CEST

Länsstyrelsen i Kronobergs län har i dagarna skickat ut förslag till markägare, föreningar och andra intressenter om bildande av två nya naturreservat i länet. Möjlighet ges nu till dessa aktörer att komma med synpunkter.

De två föreslagna naturreservaten är Möckelnäs i Älmhults kommun och Storasjöområdet i Uppvidinge kommun. Möckelnäs är ett lövskogsområde med ett flertal sällsynta arter, däribland skalbaggar. Utöver ädellövskogen finns den tidvis översvämmade strandskogen med al, björk, asp och vide som har mycket höga skyddsvärden. Storasjöområdet innehåller en rad natur- och
kulturvärden, bland annat tallar som är över 300 år gamla.

- Om Länsstyrelsens förslag gällande Storasjöområdet blir verklighet får vi  ett väldigt stort
område med skyddad natur eftersom Storasjö angränsar till naturreservatet Stocksmyr-Brännan. Totalt blir det då ett område av skogar, sjöar och myrar på omkring 3700 hektar. Det innebär en stor potential för naturvärden men också för att utveckla turismen, säger Martin Unell på miljövårdsenheten vid Länsstyrelsen.

Ytterligare information finns på Länsstyrelsens webbsida: www.lansstyrelsen.se

Kontakt Storasjöområdet:
Martin Unell, miljövårdsenheten vid Länsstyrelsen
E-post: martin.unell@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-2237149

Kontakt Möckelnäs:
Sara Lamme, miljövårdsenheten vis Länsstyrelsen
E-post: sara.lamme@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-2237416


Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8, 351 86 Växjö
www.lansstyrelsen.se/kronoberg
Tfn: 010 223 70 00
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se