Skip to main content

Länsstyrelsen fortsätter sitt arbete med att fördjupa kunskapen om Kronobergs riksintressen för kulturmiljövården.

Pressmeddelande   •   Jun 18, 2013 08:09 CEST

Sedan 2007 pågår Länsstyrelsen i Kronobers läns arbete med att förbättra kunskapen om länets riksintressen för kulturmiljövården. Hittills har nya och fördjupade beskrivningar genomförts i 8 av länets 35 riksintressen. Under juni i år påbörjas arbetet med ytterligare 7 områden. Dessa är Bolmsö och Hörda byar i Ljungby kommun, Ingelstad i Växjö kommun, Benestad och Husby i Alvesta kommun, Blidingsholm i Tingsryds kommun samt Granhult i Uppvidinge kommun.

Riksintressen är statliga anspråk, i det här fallet kulturmiljövärden, som kommunerna är förpliktigade att ta hänsyn till i den kommunala planeringen. Länsstyrelserna är i sin tur skyldiga att förse kommunerna med ett relevant planeringssunderlag som bland annat ska kunna tjäna som vägledning i planarbetet och exempelvis enskilda bygglovsärenden.

Denna omgång av fördjupad kunskapsuppbyggnad beräknas vara färdig i mars 2014. Arbetet utförs av kulturgeografen Stefan Höglin.

 

Kontakt:
Stefan Höglin, telefon 010-22 37 192
Heidi Vassi, telefon 010-22 37 488

 

Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8, 351 86 Växjö
www.lansstyrelsen.se/kronoberg
Tfn: 010 223 70 00
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se