Skip to main content

Länsstyrelsen stödjer Smålands museums projekt om Kostamosaik

Pressmeddelande   •   Aug 04, 2015 09:30 CEST

Länsstyrelsen i Kronoberg har beviljat kulturmiljöbidrag till ett informationsprojekt om Kosta glasmosaik som en del i satsningen kring glasrikets kulturmiljöer, som förväntas pågå t o m 2018. Projektet ska samla och sprida information om glasmosaikens historia och förekomst och därmed också öka medvetenheten om de konstnärliga värden som finns.

- Länsstyrelsen har avsatt särskilda medel till kulturmiljöer i glasriket och glasmosaiken är en viktig del i den satsningen. Att projektet dessutom lyfter fram kvinnornas arbete på det annars mansdominanta bruket gör det är extra intressant, säger byggnadsantikvarie Elin Sahlin, Länsstyrelsen.

Mellan åren 1954 – 1967 framställdes stora mängder glasmosaik vid glasbruket i Kosta och denna specialitet har smyckat otaliga byggnader och miljöer. Produkten passade väl in i folkhemmets stilideal och efterfrågan medförde att bruket investerade i en särskild hytta 1961 och därmed blev tillverkningen mer industrialiserad. Dock krävdes fortfarande en manuell hantering i samband med sortering och montering.

- En genomgång av brukets lönestatistik från 1965 visar att 39 kvinnor arbetade med glasmosaiken och detta väckte vid tiden stor uppmärksamhet, säger Samuel Palmblad på Kulturparken Småland.

Kontaktpersoner:

Elin Sahlin
elin.sahlin@lansstyrelsen.se
010-2237431

Samuel Palmblad
samuel.palmblad@kulturparkensmaland.se
0470-704215

Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8, 351 86 Växjö
www.lansstyrelsen.se/kronoberg
Tfn: 010 223 70 00
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se