Skip to main content

Läs om byggnadsminnet Kosta Glashus

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2013 15:31 CET

I Länsstyrelsens skriftserie om länets kulturmiljöer
ges nu boken om Kosta glashus ut.

Skrifterna trycks i en mindre upplaga men publiceras framförallt på  Länsstyrelsens hemsida för att nå fler målgrupper. Författare till denna skrift är byggnadsantikvarie Jan Westergren, Kalmar läns museum.  

I glasbruksorten Kosta hittar man de så kallade Glashusen i Kosta. Glashusen består av ett radhus avsett för tjänstemän och mästare verksamma på bruket och byggdes som fem separata hus eller lägenheter. De uppfördes 1955 efter ritningar av Bruno Mathsson (1907-1988). Mathsson var från Värnamo och är framförallt känd som möbelformgivare av femte generationen, men var även verksam som arkitekt.  

Glashusen inhyser idag en visningslägenhet i originalskick, en konferenslägenhet och ytterligare tre varsamt renoverade lägenheter. Renoveringen har bl.a. genomförts med statliga bidrag för kulturmiljöändamål och från Mål 2 Södra. Glashusen erhöll statligt skydd som byggnadsminne i samband med att renoveringen genomförts 2007.  

Skriften finns i digital form, följ denna länk.

För mer information, kontakta:
Byggnadsantikvarie Veronica Trygg, 010 223 74 27
Länsantikvarie Heidi Vassi, 010 223 74 88

Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8, 351 86 Växjö
www.lansstyrelsen.se/kronoberg
Tfn: 010 223 70 00
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se