Skip to main content

Livsstil Kronoberg kraftsamlar under uppmärksamhetsveckorna

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2016 09:52 CEST

Under veckorna 41-47 genomförs varje år nationella uppmärksamhetsveckor om dopning, alkohol och tobak. Runt om i landet görs olika insatser och anordnas aktiviteter för att uppmärksamma riskerna med dessa preparat. Även i Kronobergs län har olika aktörer genomfört enskilda insatser under årens lopp. Dessa har dock inte samordnats, vilket har lett till att media och allmänhet haft liten kännedom om aktiviteterna.                                           

I år har vi aktörer, som ingår i Livsstil Kronoberg, därför valt att göra en gemensam kraftsamling i länet när det gäller de nationella uppmärksamhetsveckorna.

Livsstil Kronoberg är ett nätverk som funnits under lång tid i länet, och som har fokus på alkohol- och drogförebyggande samt brottsförebyggande arbete. Det innebär att det finns en struktur för att snabbt kunna mobilisera kring viktiga frågor.

– För första gången går vi nu alltså ut tillsammans i länet under uppmärksamhetsveckorna, för att gentemot allmänheten synliggöra det förebyggande arbetet, säger Anna Ståhl, ANDT-samordnare på Länsstyrelsen i Kronobergs län.

– Genom att samordna de aktiviteter och insatser som olika aktörer i länet genomför vill vi mobilisera, visa på samverkan och på ett tydligare sätt informera och få allmänheten att uppmärksamma de här frågorna, säger hon.

– Vi kommer också att arbeta intensivt för att media ska hjälpa oss med att sprida kännedom om de här veckorna. Vi har dessutom sammanställt en gemensam kalender där alla aktiviteter och insatser i länet visas på ett tydligt sätt, avslutar Anna.

Livsstil Kronobergs kalender för uppmärksamhetsveckorna finns att läsa här.

För mer information kontakta:
Anna Ståhl, ANDT-samordnare, Länsstyrelsen i Kronobergs län,
010-223 71 82, anna.stahl@lansstyrelsen.se

Elisabet Flennemo, Utvecklingsledare, Region Kronoberg
0470-589705, elisabet.flennemo@kronoberg.se

Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8, 351 86 Växjö
www.lansstyrelsen.se/kronoberg
Tfn: 010 223 70 00
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se