Skip to main content

Naturvårdsbränning i naturreservatet Berga fly i Uppvidinge

Pressmeddelande   •   Jul 23, 2013 08:01 CEST

Länsstyrelsen i Kronobergs län kommer vid lunchtid idag att genomföra en naturvårdsbränning i naturreservatet Berga fly, mellan Åseda och Älghult i Uppvidinge kommun. Syftet är att gynna den biologiska mångfalden.

Bränningen genomförs som en skötselåtgärd i naturreservatet med syfte att skapa livsmiljöer för den mångfald av djur, svampar och växter som är beroende av att det brinner. Sedan brandbekämpningen blev effektiv i stor skala har dessa arter fått det allt svårare att överleva och många av dem är nu nära utrotning. Många av dessa arter kan försvinna om inte kontrollerade bränningar genomförs.

Bränningen sker då väder och markförhållanden är gynnsamma. Det ska vara torrt i markerna för att branden ska få önskat resultat och gynna de många växt- och djurarter som är beroende av att det med jämna mellanrum brinner i skogen. Även om bränningen sker i skog, kommer merparten av träden att överleva.

– Säkerheten är naturligtvis viktig och branden sker under strikt kontrollerade former med släckutrustning och utbildad personal. Vi har samrått med räddningstjänsten och allmänheten blir informerad innan bränningen startar. Röken kommer ju att synas från långt håll och kännas under ett par dagar, säger Martin Unell, biolog på Länsstyrelsen.


För ytterligare information:

Martin Unell, Miljövårdsenheten
Telefon: 010-2237149
Mobil: 0767 60 14 61
E-post: martin.unell@lansstyrelsen.se

Annika Bladh, Miljövårdsenheten
Telefon: 010-2237122
E-post: annika.bladh@lansstyrelsen.se


Se också:
http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/8300/978-91-620-8370-0/http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/sa-har-skots-skyddad-natur/br%c3%a4nning%20i%20naturreservat/Pages/default.aspxLänsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8, 351 86 Växjö
www.lansstyrelsen.se/kronoberg
Tfn: 010 223 70 00
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se