Skip to main content

Nu betalas de första pengarna ut till länets jordbrukare från de nya direktstöden och det nya landsbygdsprogrammet

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2015 13:22 CET

Efter ett intensivt arbete betalas nu de första pengarna ut till länets jordbrukare från de nya direkstöden och det nya landsbygdsprogrammet. Prognosen inför årets utbetalning har varit osäker in i det sista. Det beror på sena politiska beslut, ont om tid för IT-utveckling, mycket fältarbete och extremt korta handläggningstider.

Den 17 och 29 december fördelas drygt 157 miljoner kronor till länets jordbrukare.

De ersättningar som betalas ut är direktstöden: gårdsstöd, förgröningsstöd, stöd till Unga jordbrukare och nötkreatursstöd.

1 000 utbetalningar inom direktstöden gjordes redan den 3 december till länets lantbrukare. Kronobergs län har tillsammans med Västra Götaland varit pilotlän för att Jordbruksverket skulle kunna verifiera hela utbetalningskedjan i de nya IT systemen.

Från landsbygdsprogrammet utbetalas ersättning för skötsel av betesmarker och slåtterängar.

- Vi har i samarbete med Jordbruksverket arbetat hårt under hösten för att hinna få så många ärenden som möjligt klara. Vi vet att pengarna är efterfrågade och det känns viktigt att kunna betala ut dem i december i enlighet med den tidsplan som Jordbruksverket presenterade innan sommaren, säger Stefan Carlsson, landsbygdsdirektör på länsstyrelsen.

Länsstyrelserna och Jordbruksverket satte i våras som mål att 80 % av ansökningarna om direktstöd skulle beslutas i december. I Kronobergs län har utbetalningsbeslut fattats för 89 % av ansökningarna, exklusive avslagsbeslut. Resterande ersättningar kommer att betalas ut löpande under 2016.

De som inte får sin utbetalning nu är i huvudsak de som har större avvikelser i sina ansökningar och de som får avslag.

För övriga stöd i landsbygdsprogrammet, Kompensationsstödet och stödet för Ekologisk produktion planeras de första utbetalningarna att ske våren 2016.

Kontaktpersoner:

Stefan Carlsson, Landsbygdsdirektör
010-223 73 24

Ulla-Britt Sahlin, Funktionsledare
010-223 73 02

Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8, 351 86 Växjö
www.lansstyrelsen.se/kronoberg
Tfn: 010 223 70 00
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se